Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De Stichting 'Het Gebaar', Tegemoetkoming aan oorlogsgetroffenen uit Nederlands-Indië, gaat zorgdragen voor de verdeling van gelden aan de Indische gemeenschap. Dat schrijft minister Borst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vandaag aan de Tweede Kamer.

De Stichting, die binnenkort wordt opgericht, gaat zorgdragen voor een rechtmatige en doelmatige besteding van 385 miljoen gulden om vermoedelijke tekortkomingen in het na-oorlogs Indisch rechtsherstel te compenseren. Het geld, vorig jaar door het kabinet ter beschikking gesteld, is grotendeels bestemd voor individuele uitkeringen (350 miljoen gulden). Voor projecten is 35 miljoen gulden beschikbaar. Ook de Molukkers die tijdens de Japanse bezetting in Nederlands-Indië verbleven en zich nadien in Nederland hebben gevestigd, kunnen in aanmerking komen voor het Gebaar.
De bedoeling is dat de eerste betalingen aan belanghebbenden nog dit jaar zullen plaatsvinden.

Deel: ' Stg Het Gebaar gaat gelden Indische Gemeenschap verdelen '
Lees ook