Ingezonden persbericht


persbericht

Stichting Actiev brengt verenigingen Noord Holland noord samen

In de regio Noord Holland noord is het van groot belang geworden dat organisaties en verenigingen gaan samenwerken op de terreinen van Cultuur, Toerisme, Internet en Entertainment. Maar al te vaak wordt er langs elkaar heen gewerkt, en zo bereiken zij minder of zullen zelfs ophouden te bestaan. Dit zou voorkomen kunnen worden door nauw samen te werken met collega organisaties in dezelfde branche. Stichting Actiev wil ondernemende mensen en organisaties de kans bieden hun activiteiten of ideeën te ontplooien. En tegelijkertijd actievelingen en gemotiveerde mensen de kans bieden deze activiteiten uit te voeren. De Stichting brengt beide groepen samen, zodat er tot actie overgegaan kan worden! Door cultuur en entertainment, met onderandere gebruik van internet, te bevorderen zal het toerisme in de regio aantrekken. Wanneer het toerisme meer op gang komt, zullen er ook voor de bewoners meer activiteiten plaatsvinden, wat de lokale cultuur en entertainment weer bevordert. De doelstelling van Stichting Actiev zal dan ook alleen worden bereikt wanneer betrokken mensen en organisaties zich actiev opstellen! In eerste instantie bemiddelt en adviseert Stichting Actiev, daarnaast is het creëeren van ruimte en het organiseren van activiteiten de doelstelling. De lokaties die stichting biedt zijn plekken waar kunstenaars terecht kunnen voor advies, expositieruimte, verkoopbemiddeling en internetgebruik. Er worden educatieve en recreatieve activiteiten georganiseerd met betrekking tot internet en computertechnologie, denk aan LAN parties en internetworkshops: `eigen homepage` `cursus voor beginners` `(zwaar) gevorderden`. Ook worden er `meetingen` georganiseerd voor artiesten, en zijn muziekanten welkom voor advies en bemiddeling voor optredens. Ook bevordert Stichting Actiev het om zelf activiteiten te organiseren, zowel voor de stichting als uit eigen initiatief.

Deel: ' Stichting Actiev brengt verenigingen Noord Holland noord samen '
Lees ook