Gemeente Uithoorn

STICHTING AMSTELRING UITHOORN STELT CLIËNTENRAAD IN Sinds kort heeft de Stichting Amstelring Uithoorn een eigen cliëntenraad. De cliëntenraad behartigt de belangen van zijn achterban. In dit geval zijn dat de bewoners/cliënten van Verzorgingshuis Het Hoge Heem en de cliënten vanuit de thuiszorg in de regio Uithoorn. De cliëntenraad vervult daarbij de volgende functies:


* Spreekbuis voor de cliënten

* Bewaking van de rechten en behartiging van de belangen van de cliënten

* Gevraagde en ongevraagde advisering aan Stichting Amstelring
De cliëntenraad is bereikbaar via de secretaris, mevrouw W. Lambriex, tel. (0297) 562018 of schriftelijk p/a J.C. Mensingslaan 27a, 1431 RV Aalsmeer.

OPENINGSTIJDEN REGIOPOLITIE AMSTERDAM-AMSTELLAND

Dienst Vreemdelingenpolitie Amsterdam, dependance Amstelveen

Met ingang van maandag 31 maart 2003 gelden bij de dependance Amstelveen van de Dienst Vreemdelingenpolitie de volgende openingstijden.


* Algemene informatie en inleveren bescheiden: maandag t/m donderdag van 08.30-13.00 uur.

* Aanmeldingen Kort Verblijf en aanvragen terugkeervisum: maandag t/m donderdag van 08.30-11.00 uur.

* Afhalen verblijfsdocumenten: dinsdag, woensdag, donderdag van 08.30-11.00 uur.

Voor algemene informatie is de Dienst Vreemdelingenpolitie van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 13.00 uur telefonisch bereikbaar via 020-5596300.
De Vreemdelingenpolitie in Amstelveen is gevestigd op Zetterij 6, 1185 ZZ Amstelveen

TIJDELIJKE SLUITING KINDERBOERDERIJ

Vanaf half februari is de kinderboerderij gesloten in verband met de bouw van een kinderhospice Biezenwaard door Stichting Ons Tweede Thuis. Tegelijkertijd wordt ook de kinderboerderij helemaal opgeknapt.
De komende weken worden de sloten vergraven en de bouwweg in orde gemaakt. Lees hier verder...

Deel: ' Stichting amstelring Uithoorn stelt cliËntenraad in '
Lees ook