Jaarboek 1999

In september presenteert de Stichting Archiefpublikaties - onderdeel van de KVAN - haar eerste Jaarboek! Het jaarboek 1999 is getiteld Naar een nieuw paradigma in de archivistiek.

In het archivistische vakgebied is een wetenschappelijke revolutie aan de gang die ingrijpende veranderingen teweegbrengt op ieder gebied. In de theorieën en methoden van de archiefwetenschap, in de omvang van het archivistische domein, in de maatschappelijke betekenis van het vak, in de manier waarop archivarissen hun beroep uitoefenen en in de wijze waarop ze zich als professie organiseren.

De redactie van het eerste jaarboek, onder leiding van Theo Thomassen, heeft een verzameling artikelen bijeen gebracht die elk afzonderlijk een belangrijk aspect van deze revolutie illustreren en die tezamen een helder inzicht geven in de huidige stand van zaken.

Op 16 juli 1999 zijn bij het bureau van de KVAN reeds 150 intekeningen binnengekomen. U kunt het eerste Jaarboek bestellen met het bestelformulier.

* Leden van de KVAN kunnen tot 1 oktober 1999 intekenen voor de speciale intekenprijs voor leden van fl. 29,95 (daarna geldt een ledenprijs van fl. 34,95).

* Anderen kunnen tot 1 oktober 1999 intekenen op het Jaarboek 1999 voor fl. 39,95. (daarna is de adviesprijs fl. 44,95).

* Het Jaarboek 1999 is onderdeel van het na- en bijscholingsprogramma van de Stichting Archiefschool, dat in september 1999 van start gaat.

Het jaarboek bestellen

Terug naar het nieuwsoverzicht

Zoekwoorden:

Deel: ' Stichting Archiefpublikaties publiceert Jaarboek 1999 '
Lees ook