Baanvak biedt werknemers pensioenregeling.

Voor Wiw-werknemers was er tot voor kort geen pensioenvoorziening. De recent afgesloten CAO-Wiw voorziet in een bescheiden oudedagsvoorziening.

Stichting Baanvak vond voor haar werknemers een manier om de pensioenopbouw te vergroten.

Stichting Baanvak heeft nu een overeenkomst gesloten met het Haagse bureau SoliLife voor een aanvullend pensioen voor haar werknemers. Dit bureau is gespecialiseerd in het bedenken van spaarvormen voor de lagere inkomensgroepen. Zij bedachten de Spaarloonplus-regeling. Hiermee kunnen mensen met een laag inkomen gratis sparen. De werkgever stort maandelijks een bedrag van het brutoloon als premie in een lijfrentepolis en een bedrag op een spaarloonregeling. Dit biedt een aantal fiscale voordelen, waardoor de werknemer gratis kan sparen. Het netto inkomen blijft gelijk en toch wordt pensioen opgebouwd.

Het totaal gespaarde bedrag staat vast tot een van tevoren afgesproken datum (bijvoorbeeld 65 jaar). Het bedrag wordt niet in één keer uitbetaald, maar in termijnen, per maand of per jaar. Bovendien heeft de regeling geen invloed op de AOW.

Deze regeling betekent voor werknemers, die langdurig bij Baanvak in dienst zijn, dat ook zij na hun pensionering kunnen genieten van extra inkomsten na een arbeidzaam leven.

De Wiw-werknemers, voorheen Banenpoolers, zijn inmiddels persoonlijk over de regeling geïnformeerd.

Deel: ' Stichting Baanvak biedt Wiw-werknemers pensioenregeling '
Lees ook