Stichting Bouw Research


Rotterdam, 8 juli 1999

SBR-Referentiedetails klaar voor gebruik

Tijdens een speciale bijeenkomst in perscentrum Nieuwspoort heeft Stichting Bouwresearch (SBR) op 8 juli 1999 het nieuwe handboek 'SBR-Referentiedetails Woningbouw' gepresenteerd. De eerste exemplaren zijn door directeur ir. J. de Leeuw overhandigd aan vertegenwoordigers van de mede-initiatiefnemers: BNA, HiBiN en NVOB. Met behulp van de nieuwe referentiedetails wordt het voor alle bouwpartners mogelijk de geldende bouwtechnische regelgeving op een juiste manier toe te passen en de communicatie hierover tussen de diverse partijen te objectiveren. Hierdoor zullen bouwfouten worden voorkomen en herstelkosten verminderen.

De complexiteit van de bouwregelgeving is groot en dat zal de komende jaren zeker niet minder worden. Bouwpartners ervaren die complexheid regelmatig als een probleem. Om hieraan tegemoet te komen is door SBR een instrument ontwikkeld dat het juist toepassen van de bouwtechnische regelgeving zoveel mogelijk bevordert. Door het gebruik van de SBR-Referentiedetails wordt automatisch voldaan aan de eisen die de regelgeving stelt en dat leidt uiteindelijk tot een verbetering van de kwaliteit.

Inhoud
SBR-Referentiedetails Woningbouw is een losbladige verzameling van honderden voorbeelddetails voor woningen en woongebouwen. De inhoud bestaat uit getekende details met bouwfysische prestaties en aanbevelingen voor ontwerp en uitvoering. Stuk voor stuk voldoen de details aan de eisen van het Bouwbesluit. De referentiedetails zijn ontwikkeld voor de draagstructuren Gietbouw en Stapelbouw en worden in de nabije toekomst uitgebreid met onder andere Prefab betonbouw. Bij het handboek wordt een cd-rom geleverd, waarmee de details snel kunnen worden geselecteerd, bekeken, geprint of geïmporteerd in een tekenprogramma en vervolgens bewerkt naar de eigen specifieke situatie. In een later stadium worden ook details ontwikkeld met een hoger prestatieniveau. Om actueel te blijven worden handboek en cd-rom jaarlijks aangevuld met nieuwe c.q. aangepaste details.

Promotie
Om het gebruik van de referentiedetails te stimuleren wordt actief samengewerkt met een tiental branche- en belangenorganisaties. SBR-Referentiedetails Woningbouw wordt de komende periode vooral onder de aandacht gebracht via berichtgeving in de vakbladen en andere publicaties. Uitgebreide informatie is te vinden op de website: www.sbr.nl

De uitgave is tot stand gekomen met medewerking van een commissie technische adviseurs onder leiding van hoofdredacteur ing. H. Nieman. Dankzij de inzet en bijdragen van BNA, HiBiN, NVOB, Stichting Gietbouw Platform, CVK Kalkzandsteen, BEVLON, KNB, BB& S, Centrum Hout, VLG en diverse andere toeleveringsbranches, vormen de SBR-Referentiedetails een door de praktijk breed gedragen communicatiemiddel tussen partijen.

Deel: ' Stichting Bouwresearch referentiedetails klaar voor gebruik '
Lees ook