Stichting De Mussen Toevlucht start tweede huismussenkolonie


Amsterdam, 20160802 -- Na de succesvolle crowdfundings-actie 'Laat de mus weer zingen' waarbij een gulle donatie van zowel Stichting DierenLot als van Vivara Natuurbeschermingsproducten de doorslag gaven tot succes, start Stichting De Mussen Toevlucht nu een tweede huismussenkolonie in Volkstuinpark Nut en Genoegen in het Westerpark te Amsterdam. Deze nieuwe kolonie levert een belangrijke bijdrage aan de doelstelling van de stichting om de huismussenpopulatie te verbeteren.

Het gaat namelijk slecht met de huismus in Nederland. Sinds de jaren ’70 lopen hun aantallen hard achteruit en worden zij bedreigd in hun voortbestaan. In het bijzonder in onze hoofdstad Amsterdam; hier is de terugloop maar liefst 90%. In 2004 is de huismus op de Nederlandse Rode Lijst van Bedreigde Diersoorten geplaatst. Dit heeft echter vooralsnog niet geleidt tot een zichtbaar herstel van de populatie. In Amsterdam is de situatie bijzonder zorgelijk door de aanhoudende afname van schuil- en nestgelegenheid, de gebrekkige beschikbaarheid van geschikt voedsel en de toename van predatie.

Stichting De Mussen Toevlucht draagt zorg voor een van de grootste huismussenkolonies in Amsterdam en omstreken, namelijk in hartje centrum; de bruisende Jordaan. Hier heeft zij de eerste mussenkolonie met doorslaand succes opgestart en uitgebreid. Voor het voortbestaan van de huismus is het van groot belang om niet afhankelijk te zijn van deze ene kolonie; er zijn nog maar enkele grote mussenkolonies in de stad te vinden, in centrum en West is er geen een meer.  In Volkstuinpark Nut en Genoegen is een ideale plek gevonden om een nieuwe kolonie op te starten. Stichting De Mussen Toevlucht heeft er alle vertrouwen in dat samen met de leden van het Volkstuinpark, en met ondersteuning van vrijwilligers van de stichting, een goede stap kan worden gezet naar een blijvende uitbreiding van de huismussenpopulatie in Amsterdam.


Deel: ' Stichting De Mussen Toevlucht start tweede huismussenkolonie '
Lees ook