PERSBERICHT 3 februari 2000

Stichting De Noordzee vraagt Ministerie te kiezen tussen visvijver of natuurlijke zee

Stichting De Noordzee dringt vandaag per brief bij staatssecretaris Faber van Landbouw en Visserij aan op een duidelijke keuze; streeft zij naar de instandhouding van een visvijver of naar een natuurlijke Noordzee? Aanleiding voor de brief is de uitzending van NOVA van maandag waarin bekend werd gemaakt dat de huidige boomkorvisserij tot verschraling van het ecosysteem van de zee leidt, waardoor deze zich tot een soort visvijver ontwikkelt. Stichting De Noordzee vraagt Faber te kiezen voor een natuurlijke Noordzee en wil met haar discussie voeren over het instellen van gesloten gebieden en alternatieve visserijmethoden.

Volgens Stichting De Noordzee bevestigt het nieuwe wetenschappelijke onderzoek van het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) dat boomkorvisserij tot verarming van het ecosysteem in de Noordzee leidt. Weliswaar kan er nog wel schol en tong gevangen worden maar andere, minder commerciële, soorten zoals de rog en talloze schelpdieren zijn nagenoeg verdwenen. De milieuorganisatie propageert al jaren een benadering waarbij op een duurzamere manier wordt gevist. Het NIOZ onderzoek toont aan dat zonder strenge maatregelen de traditionele soorten en het ecosysteem niet zal regenereren.

Stichting De Noordzee dringt er bij de staatssecretaris aan om de instelling van gesloten gebieden serieus te overwegen. De onderzoekers van het NIOZ geven de aanbeveling dat een kwart van de Noordzee voor visserij gesloten zou moeten worden. Het sluiten van gebieden is ooit eerder voorgesteld, maar werd om diverse redenen niet haalbaar geacht. Een groot probleem daarbij was altijd de moeilijke controle van schepen. Met de voortschrijdende techniek is het nu mogelijk om vissersschepen te volgen via de satelliet. Voor grotere vissersschepen is een satelliet-volgsysteem overigens verplicht sinds 1 januari 2000.

Naast de instelling van gesloten gebieden maakt Stichting De Noordzee zich sterk voor de introductie van milieuvriendelijkere vismethoden als een manier om tot een duurzamere visserij te komen. Op de Noordzee wordt door Nederlandse vissers massaal met de nogal destructieve boomkor gevist. De elektrische boomkor waar momenteel mee geëxperimenteerd wordt lijkt vooralsnog niet erg toepasbaar in de praktijk. Snurrevoad en twinrig daarentegen zijn beproefde alternatieven. Voordelen zijn een veel betere kwaliteit vis, minder bijvangst, veel lager brandstofverbruik, en minder slijtage van het materiaal. De huidige Nederlandse vloot heeft volgens Brusselse normen een veel te grote visserijcapaciteit. Daarom ontvangt de Nederlandse visserijsector geen subsidie uit Brussel. Ook hangt de Nederlandse vissers een strafkorting op de quota boven hun hoofd. Door ten dele over te stappen van de boomkor naar alternatieve methoden kan aan de reductiedoelstelling van Brussel worden voldaan en wordt de bodem van de zee minder verstoord.

Noot aan de redactie:
Inlichtingen bij M.Langendijk (woordvoerder) 030 - 2340016 (kantoor) en 06 - 55942646.

Stichting De Noordzee / North Sea Foundation
Drieharingstraat 25
3511 BH Utrecht
tel: 030 - 2340016 fax: 030 - 2302830
mobiel: 06 - 55942646

Deel: ' Stichting De Noordzee visvijver of natuurlijke zee '
Lees ook