Provincie Groningen

Stichting Delfsail krijgt f 750.000,- van Provincie

Gedeputeerde Staten van Groningen hebben vandaag besloten een subsidie van f750.000,- (e 340.430,-) beschikbaar te stellen aan de Stichting Delfsail voor het organiseren van DelfSail in de zomer van 2003. Daarnaast zet de Provincie Groningen f250.000,- (e 113.450,-) in om het evenement Delfsail te versterken op het terrein van Groningen promotie.

Het thema van DelfSail 2003 is "Festival of the Seven Seas". Binnen dit thema worden alle landen met een nautisch verleden en heden met elkaar verbonden en wordt tevens een link gelegd naar de internationale en multiraciale samenleving van vandaag. Zo zal er aandacht zijn voor replica's die wereldwijd worden gebouwd, zijn er symposia over de scheepsbouw en de scheepsvaart en is er aandacht voor de jachtbouw en watersport als recreatie in de provincie Groningen.

In 2003 is het de vierde keer dat DelfSail wordt georganiseerd. Sinds de eerste editie die nog op kleine schaal plaats vond in 1989, is het evenement uitgegroeid tot een evenement met maar liefst 650.000 bezoekers (in 1998). In 2003 rekent de organisatie op een vergelijkbaar aantal bezoekers. Ook verwacht de organisatie een vergelijkbaar aantal waar het gaat om de schepen die deelnemen aan de manifestatie. Tijdens DelfSail'98 deden 30 Tall Ships (zogenaamde windjammers) en zo'n 500 kleinere schepen de haven in Delfzijl aan.

De Stichting Delfsail levert met het evenement een bijdrage aan:
· de (internationale) promotie van de Gemeente Delfzijl en haar havens;

· de (internationale) promotie van de provincie Groningen, met speciale aandacht voor (meerdaags) toerisme en recreatie zowel op korte als op langere termijn;

· goede contacten voor het noordelijk bedrijfsleven door unieke mogelijkheden te bieden op het terrein van relatiemarketing.

De subsidie van f1 miljoen komt uit het budget Grote Evenementen. Met het ondersteunen van grote toonaangevende evenementen wil de Provincie Groningen enerzijds het beeld van Groningen als enerverende en bedrijvige provincie behouden en versterken en anderzijds het woon- en werkklimaat bevorderen. Over het kwart miljoen dat de Provincie zelf wil inzetten ten behoeve van Groningen promotie, zullen aparte afspraken worden gemaakt met Stichting Delfsail. Het besluit van Gedeputeerde Staten wordt op 23 november aanstaande ter beoordeling voorgelegd aan de Statencommissie Bestuur en Financien.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Joske Kluvers van de afdeling Bestuurscontacten (050) 316 41 39.

Deel: ' Stichting Delfsail krijgt f 750.000,- van Groningen '
Lees ook