Ingezonden persbericht


MEPPEL, 30 april 2008
Links

Stichting Downsyndroom

PERSBERICHT

Pluim voor Jonge Helden maakt
bijzonder wat normaal is

Stichting Downsyndroom (SDS) heeft dubbele gevoelens bij de 'Jonge Helden groepspluim' die de gemeente Wageningen vandaag heeft toegekend aan groep 8 van de H.J. Piekschool in Wageningen. Met de pluim wordt bijzonder gemaakt wat vanzelfsprekend moet zijn.

De gemeente Wageningen wil door middel van 'kinderlintjes' rond Koninginnedag kinderen stimuleren iets te betekenen voor anderen. Dit jaar is groep 8 van de H.J. Piekschool beloond met de 'Jonge Helden groepspluim' omdat ze al jarenlang sociaal en betrokken omgaan met Tijmen, een jongen met Downsyndroom in dezelfde klas.

Waarom een pluim uitdelen voor iets wat in feite zo gewoon en vanzelfsprekend is? Door het uitdelen van deze pluim, wordt hun rol bijzonder gemaakt terwijl dat niet zo zou moeten zijn. Tijmen draait al 8 jaar mee in deze klas en hij wordt geaccepteerd zoals hij is. Zijn klasgenoten helpen hem als dat nodig is, ze komen voor hem op en betrekken hem zoveel mogelijk bij de activiteiten in de klas. Het overgrote deel van de klas heeft niet het idee dat ze zich moeten aanpassen ter wille van Tijmen. Prima dus en zo zou het altijd en overal moeten gaan. Helaas gebeurt dat niet, nog veel te vaak wordt een kind met Downsyndroom uitgesloten van school, een stageplek, een baan of een vereniging omdat anderen vinden dat deze persoon daar niet hoort.

Daarom is deze klas zeker een voorbeeld voor mensen of groepen die te maken hebben of krijgen met een kind met Downsyndroom. Deze klas laat zien dat integratie een gewone zaak is. Jonge Helden hebben een voorbeeldfunctie voor leeftijdgenoten. Natuurlijk is de SDS blij met het feit dat deze groep een uitstekend voorbeeld geeft. In die zin is de pluim hen van harte gegund. Maar deze groepspluim zou niet tot gevolg moeten hebben dat groep 8 achteraf het gevoel krijgt dat ze iets heel bijzonders heeft gedaan. Het was juist heel vanzelfsprekend. De SDS waardeert het dan ook zeer dat burgemeester G. van Rumund deze gedachte bij de uitreiking van de groepspluim duidelijk heeft verwoord.

Onderzoeken in de Verenigde Staten, Scandinavië en Duitsland hebben overigens aangetoond dat in een reguliere onderwijssituatie de sociale cohesie in een groep toeneemt door de aanwezigheid van een leerling met Downsyndroom - of een andere belemmering.

Het is te hopen dat deze Jonge Wageningse Helden in hun toekomstige werkkring of in hun omgeving ooit te maken krijgen met de (mogelijke) aanwezigheid van iemand met Downsyndroom. Dan kunnen zij zeggen dat ze als kind in de klas zaten met iemand met diezelfde conditie en dat dit geen noemenswaardige problemen opleverde. Als de kinderen uit groep 8 zich dan sterk kunnen maken voor iemand met Downsyndroom zijn ze Grote Helden!

Voor Tijmen is het leerproces op deze reguliere basisschool mede door zijn Jonge Helden-klasgenootjes gewoon verlopen, zoals voor ieder kind. Tijmen is dan ook klaar voor het regulier voortgezet onderwijs!

Voor een up-to-date beeld van integratie van leerlingen met Downsyndroom in het regulier (vervolg)onderwijs verwijzen we graag naar de dvd-productie 'Down Ahead' van de SDS.

Stichting Downsyndroom
Hoogeveenseweg 38 Gebouw U, 7943 KA MEPPEL
Tel. 0522-281337 Fax 0522-281799
E-mail info@downsyndroom.nl Internet www.downsyndroom.nl

----------
Niet voor publicatie:

Voor verdere vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: Mw. Ir. E.C. Koets, bestuurslid, tel. 0317-415619 Drs. G.W. de Graaf, pedagoog, tel. 06-51549949 Ir. E.A.B. de Graaf, senior consultant, tel. 06-53215511


Deel: ' Stichting Downsyndroom - Jonge helden '


Lees ook