Ingezonden persbericht

Persbericht

Rotterdam, 23 juli 2001Landelijke inzamelingsactie via giro 8411840

Stichting probeert toezegging Singh Varma alsnog te realiseren

De Nederlandse Stichting Faro start een inzamelingsactie om de toezegging van $ 250.000,-- van Groen Links-politica Tara Singh Varma aan de Indo-International School in India alsnog te realiseren. Het geld zal volgens eerdere afspraken gebruikt worden voor het kopen van grond voor de uitbreiding van de in 1996 gestarte school en het bijbehorende computercentrum en voor het in stand houden van het vrouwenopleidingscentrum in het Indiase Dundlod. Donaties kunnen worden overgemaakt op gironummer 8411840 ten name van Stichting Faro (www.faro-foundation.nl) te Gouda onder vermelding van Ninash Actie .

Voorzitter van Stichting Faro Wim Wijting spreekt zijn hoop uit dat Groen Links de actie zal ondersteunen en actief zal bijdragen aan de oplossing voor de ook voor het Nederlandse imago zo vervelende situatie. Singh Varma, toen nog actief als kamerlid voor de oppositiepartij, heeft in 1999 de Ninash Foundation een toezegging gedaan voor een jaarlijkse donatie van 250.000 dollar. Dat geld zou besteed worden aan educatieve projecten in India van de Amerikaanse Ninash Foundation. Op basis van de toezegging hebben de projectpartners in India uitgaven gedaan en processen in gang gezet. Ondanks de herhaalde toezeggingen van Singh Varma kwam het geld echter nooit in India terecht. Ondertussen wordt Singh Varma, onder meer door publicaties in dagbladen en via een uitzending van het TROS-tv-programma Opgelicht , verdacht van het voorwenden van een ernstige ziekte om onder haar financiële verplichtingen uit te komen.

De oproep tot steun aan de projecten in India, die Wijting plaatste aan het einde van de TROS-uitzending Opgelicht , heeft ondertussen al een eerste resultaat gehad. Het bedrijf Outdare Internet Services gaat een site maken voor Ninash Foundation Nederland.

De Ninash Foundation maakt zich sinds 1996 wereldwijd sterk voor het bestrijden van analfabetisme met name onder kinderen. Professor Ashok Malholtra richtte de foundation op ter nagedachtenis aan zijn vrouw Nina, die zich tijdens haar leven inzette voor onderwijs aan de arme kinderen van India. In 1996 werd dankzij de Ninash Foundation de eerste Indo-international School in Dundlod in de provincie Rajasthan in India geopend. Donatiecampagnes door de Amerikaanse stichting hebben er ondertussen voor gezorgd dat de school is uitgegroeid van 50 leerlingen in 1996 tot 160 leerlingen nu. Ondertussen werd ook de Ninash Foundation Nederland opgericht onder voorzitterschap van Tara Singh Varma. Op 26 januari van dit jaar sloten de Ninash Foundation en Stichting Faro een officiële samenwerkingsovereenkomst. Ze besloten samen te gaan werken in de strijd tegen het analfabetisme en de groeiende digitale kenniskloof tussen arm en rijk. Ongeveer twee maanden geleden vroeg professor Ashok Malhotra, in verband met de ziekte van Singh Varma, Wijting om naast het voorzitterschap van de Stichting Faro ook het voorzitterschap van Ninash Foundation Nederland voor zijn rekening te nemen. In die nieuwe rol ziet Wijting het als zijn belangrijkste taak om het door Singh Varma toegezegde geld alsnog bijeen te brengen door middel van deze inzamelingsactie.

Einde bericht

Meer informatie:
Stichting Faro www.faro-foundation.nl telefoon: 010-214 32 35 Wim Wijting 06-54 39 20 19 e-mail : wwijting@faro-foundation.nl

Deel: ' Stichting Faro start inzamelingsactie '
Lees ook