Persbericht

Geachte heer/mevrouw,

Met dit persbericht willen wij de Werkgroep Computer Hergebruik onder uw aandacht brengen.
De werkgroep is een samenwerkingsverband van twee bedrijven en een stichting die al geruime tijd samenwerken op het gebied van automatisering voor onderwijsinstellingen in Afrika.
Daarvoor zamelen wij oude computers in die we weer geschikt maken voor hergebruik.

Nieuw is dat we nu ook minder kapitaalkrachtige instellingen op het gebied van onderwijs in Nederland op weg willen helpen met opgeknapte computers.

Daarvoor hebben we veel oude computers nodig.
We kunnen wel een beetje publiciteit gebruiken en zouden het op prijs stellen als u aandacht zou willen besteden aan dit initiatief.

Hieronder vindt u de tekst van een folder met de informatie voor bedrijven. Wilt u meer weten of eens bij ons rondkijken, kunt u altijd contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groeten,

P.M. Oudendag

Bovenover 131, 1025 JL Amsterdam
Tel. 020 6375579 / Fax 020 6375582 /
email: wch@coseam.xs4all.nl


--------

Stichting Hergebruik Computers
Wat heeft u nog in de opslag staan?

Het is bekend: computers zijn al verouderd op het moment dat u ze aanschaft. Veel bedrijven vervangen hun systeem dan ook elke paar jaar. Maar wat gebeurd er met de oude, vaak nog prima computers? Ze gaan bij het groot vuil of er worden een paar onderdelen uitgesloopt en de rest wordt weggegooid. Een grote verspilling, vinden wij. Veel mensen in een minder bevoorrechte positie zouden met uw overtollig materiaal dolgelukkig zijn.

Daarom hebben wij de Werkgroep Hergebruik Computers opgericht. Het is de bedoeling dat met uw oude computers scholen in Afrika geholpen worden. Maar ook in Nederland zijn we bezig met projecten voor buurthuizen en basisscholen.

De Werkgroep Computer Hergebruik verzamelt de materialen en verdeelt ze onder de afzonderlijke bedrijven, die ieder een eigen taak hebben. Zo kijkt de technische dienst alle computers na. Als het nodig is maken zij uit 3 kapotte computers 1 goede.
De onbruikbare exemplaren worden gestript van alle metalen, glas en plastics, die als grondstoffen worden verkocht. Zo komen die stoffen niet als afval in het milieu en van de opbrengst wordt een deel van de vervoerskosten betaald.

Momenteel zijn we bezig met een project in Ghana. Het gaat om de renovatie van het HAC Institute (Holland Africa Computer Business Institute), een onderwijsinstelling in Accra. Hier wordt nog gewerkt met oude 286 computers. Er is bij ons aanvraag gedaan voor levering van systemen waar Windows 95 op kan draaien zodat zij hun lespakket kunnen uitbreiden. Hiervoor zijn wij op zoek naar onderdelen voor zo’n honderd systemen.

In Nederland willen we de minder kapitaalkrachtige basisscholen en buurthuizen helpen met de materialen om goed computeronderwijs te kunnen geven, bijvoorbeeld aan ouderen.

Onze vraag aan u is simpel:
Heeft uw bedrijf nog overtollige computers of gaat u binnenkort uw systeem vervangen? U helpt niet alleen mensen maar werkt ook mee aan een schoner milieu. En wellicht is dat overtollig materiaal nog iets waard in de vorm van belastingaftrek voor uw bedrijf.
Wij horen graag van u. Een telefoontje kan voor veel mensen een betere toekomst betekenen.
Bij voorbaat dank,

Piet Oudendag

P.M. Oudendag (public relations)
Bovenover 131, 1025 JL Amsterdam / Tel. +31 (0)20 6375579 / Fax +31 (0)20 6375582 / email: wch@coseam.xs4all.nl
WCH zijn: Computer Service Amsterdam / Stichting Computer Hergebruik in Afrika / Van Den Berg Elektronica / Computer Recycling Amsterdam

Deel: ' Stichting Hergebruik Computers opgericht '
Lees ook