STICHTING HET JUTTERSDOK

Stichting Het Juttersdok bestaat 10 jaar

Het Juttersdok geeft al 10 jaar dak en thuisloze jongeren de ruimte om te werken. Op 21 maart 2003 bestaat deze Amsterdamse stichting 10 jaar. Begonnen als vrijwilligersorganisatie naast het pension voor zwerfjongeren Zeezicht, is zij inmiddels uitgegroeid tot een organisatie met de volgende onderdelen; Leerwerkbedrijven, reïntegratie en detacheringen. Er werken anno 2003 zes reguliere krachten, 39 mensen middels gesubsidieerde arbeid en 27 mensen als vrijwilliger. De leerbedrijven van het Juttersdok zijn landelijk erkend in de branches, detailhandel, transport, kantoor, sociaal werk, consumenten elektronica, Witgoed en ICT. De stichting werkt nauw samen met hulpverleners, overheid, scholingsinstituten en bedrijfsleven. De mensen die deel nemen aan de trajecten krijgen het volgende aanbod: 1. vrijwilligerswerk, 2. trajectbegeleiding/hulpverlening, 3. interne scholing, 4. externe opleidingen, 5. sportactiviteiten. Met het beëindigen van de gesubsidieerde arbeid zouden er 39 mensen opnieuw een uitkering moeten aanvragen en het traject:'van de straat naar een baan met een diploma op zak' worden gefrustreerd door een ernstige beperking van de middelen. Om die reden wordt tijdens de receptie op het kringloopproject van de stichting gratis melk uitgedeeld onder het mom van 'werk, de witte motor'. In 2002 zijn 36 mensen doorgestroomd naar een betaalde baan. Met deze ludieke actie hoopt de stichting de politiek duidelijk te kunnen maken dat gesubsidieerde arbeid geen geld kost maar geld oplevert. Een en ander vindt plaats in Amsterdam op de Postjeskade nummer 23 en 25. Voor meer info kunt u bellen met de directeur en initiatiefnemer van de stichting de heer Ruud Antonisse,
06-53392943 of mailen ruud@juttersdok.nl

Stichting Het Juttersdok
Witte de Withstraat 24 a hs
1057 XW Amsterdam

020-6129430

19 mrt 03 14:05

Deel: ' Stichting Het Juttersdok bestaat 10 jaar '
Lees ook