www.delfshaven.com/delft

'De Delft' ligt stevig op koers!

Datum: 30 maart 1999

'De Delft' ligt stevig op koers!

Stichting Historisch Schip De Delft uit Rotterdam beschikt over ruim één miljoen aan sponsorgelden, heeft 12.000 aanmonsterpakketten verkocht, heeft een geschikte bouw-locatie gevonden en heeft besloten ‘De Delft' droog in een dok te bouwen. Kortom, ‘De Delft' ligt absoluut stevig op koers!

Een flink aantal sponsors heeft zich in de afgelopen maanden aangemeld. In het wervingsbeleid is recentelijk de nadruk verlegd naar een beperkt aantal zeer grote sponsors, waar ‘De Delft' nu als serieuze gesprekspartner wordt beschouwd.

‘De Delft' -met ruim 4.000 Vrienden en vrijwilligers- is momenteel dan ook de grootste maritiem-historische vereniging van Nederland. Dat aantal zal voorlopig nog wel even doorgroeien, want ‘De Delft' blijft ook de komende maanden gewoon doorgaan met het werven van Vrienden.

Stichting Historisch Schip ‘De Delft' heeft haar oog laten vallen op het Maaskantgebouw (Schiehaven 15) als ideale locatie voor het informatie- en bezoekers-centrum. De overheid, met name OBR en Deelgemeente Delfshaven, heeft reeds aangegeven bereid te zijn hieraan mee te werken. Er wordt echter nog gezocht naar een geschikte dok om het 18e eeuwse linieschip droog te herbouwen.

Vooralsnog ziet de planning er in ieder geval als volgt uit: 2000 opening werf, 2001 kiellegging, 2002 viering VOC-jubileum en 2005 ‘De Delft' te water!

Ondertussen ligt ‘De Delft' niet voor anker. Regelmatig worden er Vriendenavonden georganiseerd en presentaties gegeven op beurzen of in het informatie-centrum in het VOC-pand aan de Achterhaven 148. Daarnaast is er een internet-site en ligt het derde Scheepsjournaal binnenkort bij alle 4.000 vrienden op de deurmat. ‘De Delft' heeft in de afgelopen zeven maanden dan ook uit vele wind-richtingen hartverwarmende reacties ontvangen. Variërend van Rotterdammers met een maritiem hart, scheepsbouwers met goede tips, ondernemers en in-woners uit Delfshaven die blij zijn met de toeristische trekpleister tot aan politici met versterkende ideeën. Noot aan de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het informatiecentrum van Stichting Historisch Schip ‘De Delft'. tel: 010-2760115
fax: 010-2440362
e-mail: dedelft@luna.nl

Organisatie: namens: Stichting Historisch Schip De Delft

adres: Parklaan 9

postcode: 3016 BA

woonplaats: Rotterdam

Telefoon: 010-4363799

Deel: ' Stichting Historisch Schip 'De Delft' ligt stevig op koers '
Lees ook