Ingezonden persbericht

Persuitnodiging voor opening Stichting Ict op School

Stichting Ict op School 13 september officieel van start met Top 7 ICT-onderwijswensen

Met het uitrollen van kleurrijke banieren uit de vensters van het kantoor van de Stichting Ict op School (Bleijenburg 1) heet Burgemeester Deetman 13 september a.s. om 17.00 uur Ict op School feestelijk welkom in Den Haag.

Bij deze gelegenheid worden de eerste uitgaven van Ict op School en de Top 7 ICT-onderwijswensen naar buiten gebracht. De Top 7 is samengesteld op basis van een NIPO-onderzoek onder leraren en ICT-coördinatoren in het primair (basis) en voortgezet onderwijs (PO en VO). Het onderzoek is vanaf 13 september beschikbaar bij Ict op School.

De opening van Ict op School gaat gepaard met tumult. De genodigden zullen kritisch worden ondervraagd door jonge webredacteuren uit het voortgezet onderwijs die onder de naam Tumult opereren. Een verslag daarvan komt op de vernieuwde website van Ict op School, www.ictopschool.net , die eveneens 13 september officieel wordt gelanceerd. Deze website - die moet uitgroeien tot dé communicatieplek voor ICT (regionale) samenwerking en kennisuitwisseling - bevat o.a. meer dan 20 schoolvoorbeelden van ICT-integratie en verwijzingen naar de ICT-samenwerkingsverbanden in Nederland. Ook vindt men er een speelse ICT-zelfdiagnosetest 'maak de balans op', het Nipo-onderzoek en de Top 7 ICT-onderwijswensen.

De persmap is tijdens de opening beschikbaar en bevat informatie over de Stichting Ict op School, het eerste Nieuwsbulletin, de samenvatting van het Nipo-onderzoek, de Top 7 en een publicatie over de ICT-stand van zaken in PO en VO.
De Stichting Ict op School is in het leven geroepen door de organisaties van bestuur en management verenigd in de Vereniging van Samenwerkende Werkgeversorganisaties (VSWO) met actieve steun van de verenigingen van onderwijsmanagers AVS en VVO. Ict op School zet zich in - als een soort procescoördinator en consumentenorganisatie - voor verbetering van ICT-producten en -diensten gericht op de integratie van ICT in primair en voortgezet onderwijs. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen subsidieert dit initiatief.

Note voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:
Mees van Krimpen, directeur, 070-3117838
Loukie Levert, communicatie-adviseur, 070-3117838/ 06 53767007 Margreet Zeilmaker, communicatie-adviseur, 070-3117838

Stichting Ict op School voor samenwerking en kennisuitwisseling Bleijenburg 1
2511 VC Den Haag
Tel: 070-311 78 38
Fax: 070- 311 78 48
E-mail: info@ictopschool.net Website : www.ictopschool.net

Deel: ' Stichting Ict op School officieel van start '
Lees ook