Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

persbericht

Nummer:
106

Directie:
voorlichting

20-07-2001

Status:
informatie

Stichting ict op school van start

De Stichting Ict op School heeft groen licht gekregen van minister Hermans van OCenW. Vertegenwoordigers uit het onderwijs vormen een meerderheid in het bestuur. Met de Stichting Ict op School neemt het onderwijs de verantwoordelijkheid voor het stimuleren van effectieve en efficiënte integratie van ict in primair onderwijs en voortgezet onderwijs. De stichting krijgt een subsidie van 6 miljoen per jaar tot 2005.
Ict op School is opgericht door de organisaties voor bestuur en management, verenigd in de Vereniging van Samenwerkende Werkgevers Organisaties (VSWO) met steun van de schoolleidersorganisaties AVS en VVO. Ict op School heeft de rol van procescoördinator (verbinden van partijen) en consumentenorganisatie (versterken positie scholen als afnemer van producten en diensten). Dhr. drs. M. van Krimpen is benoemd als directeur van de Stichting. Hij was plaatsvervangend directeur ict van het ministerie van OCenW.

Ict op school heeft als hoofdtaken:


- het aanbieden van informatie en kennis over de producten en diensten op het gebied van ict in het onderwijs, zoals inrichting en beheer van ict op scholen


- het concretiseren en bundelen van de vraag naar producten en diensten op het terrein van ict in het onderwijs


- tot stand brengen van regionale samenwerkingsverbanden tussen scholen, ondersteunende organisaties, lokale overheden en bedrijfsleven


- het laten ontwikkelen van kennis over integratie van ict in het onderwijs.


Zie ook:
Website van de stichting ict op school

omhoog laatst bijgewerkt 30-07-2001
Ministerie van OCenW
Europaweg 4
Postbus 25000
2700 LZ Zoetermeer
T: 079 323 23 23
F: 079 323 23 20
E: info@minocw.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Stichting Ict op School van start '
Lees ook