Nederlandse Vereniging van journalisten

NVJ-nieuws van 20 augustus 1999

Nieuwe stichting bevordert instroom migranten

Het NVJ-bestuur heeft de doelstellingen goedgekeurd voor de Stichting Mixed Media, de zakelijke opvolgster van de werkgroep Migranten & Media. In de stichting zullen zowel de NVJ als werkgevers in de journalistiek vertegenwoordigd zijn.
De stichting heeft allereerst ten doel de instroom te bevorderen van allochtone journalisten in de algemene media. Voorts wil ze er actief aan bijdragen dat de Nederlandse media een betere afspiegeling worden van de Nederlandse samenleving, zowel op de redacties als inhoudelijk. Mixed Media wil allochtone journalisten selecteren voor en begeleiden bij stageprojecten, leerwerkprojecten en alle andere vormen van instroomprojecten, en daarbij nauw samenwerken met hoofdredacties van de verschillende media.
Om die doelen te bereiken zal een projectbureau worden opgezet (per 1 januari 2000, zo is het streven), dat onder meer de doelgroep van allochtone journalisten in kaart moet brengen en de vaardigheden van de individuele allochtone journalist vaststellen. Het zal instroomprojecten moeten opzetten die maatwerk zijn; zowel op de journalist als de redactie toegespitst, en indien nodig scholingsfaciliteiten organiseren en aanbieden. Van groot belang voor het slagen van de opzet zijn goede contacten met werkgevers en werknemers in de journalistiek, met name met hoofdredacties. Om de instroomprojecten de meeste kans van slagen te geven, hoopt Mixed Media individuele begeleiding aan te bieden aan zowel de instromende allochtone journalisten als de redacties waar zij geplaatst zijn. Het bestuur van de stichting i.o. bestaat uit NVJ-bestuursleden Mariël Haggeman en Judit Neurink, namens het NUV Dick Ahles, ROOS-directeur Robert Zaal en de scheidend voorzitter van Migranten & Media Archie Sumter.

Post voor Pots
Berichten voor deze nieuwspagina's kunt u ook rechtstreeks zenden naar redacteur Bert Pots, e-mailadres: pots@app.nl

Deel: ' Stichting Mixed Media bevordert instroom migranten '
Lees ook