Nederlandse Vereniging van journalisten

'Nieuwswaarde op eigen benen'

De onafhankelijke stichting Nieuwswaarde moet binnen enkele jaren op eigen benen kunnen staan. Dat betekent dat voldoende geldstromen op gang moeten komen om van een aanvaardbare afroming de kosten te kunnen betalen. Daarvoor zal een flinke inspanning nodig zijn, zo benadrukte voorzitter Reinier Hopmans tijdens de jaarvergadering van de stichting begin juni in Den Haag.

Het aantal journalisten dat Nieuwswaarde heeft gemachtigd om voor hun rechten op te komen nadert de 1000. 'Het zou een hele steun en stimulans zijn als het aantal aangesloten journalisten de komende tijd een stijgende lijn blijft vertonen', zo meent Hopmans. Het bestuur beraadt zich op de mogelijkheden Nieuwswaarde nog beter onder de aandacht van journalisten te brengen. Het bestuur heeft een wijziging ondergaan. Mr Irene Konings vervult de vacature van secretaris/penningmeester die is ontstaan na het vertrek van mr Inge Brakman naar het Commissariaat voor de Media.
Nieuwswaarde verwacht in 1999 de eerste uitbetalingen te kunnen doen. Het gaat dan om reprorecht-vergoedingen voor freelance-journalisten bij de VNU Dagbladengroep en een vergoeding voor de journalisten werkzaam bij de Weekbladpers. Verder werkt de stichting aan een uitbetaling van thuiskopie en leenrechtvergoedingen en een verdeling van reprovergoedingen onder dagbladjournalisten, zowel in vaste dienst als freelance.

Amsterdam, 180699

Deel: ' 'Stichting Nieuwswaarde op eigen benen' '
Lees ook