PERSBERICHT
24 februari 1999

Scheepsafval blijft eeuwig probleem…
Stichting De Noordzee vraagt tevergeefs aandacht voor scheepsafval

Wederom constateert Stichting De Noordzee grote hoeveelheden scheepsafval op stranden. Minimaal 42% afval is afkomstig van de scheepvaart. Dit blijkt uit het Coastwatch onderzoek dat Stichting De Noordzee vandaag aan staatssecretaris de Vries overhandigde. Ondanks overtuigende resultaten van 11 jaar onderzoek deed zij geen enkele uitspraak om het probleem daadwerkelijk aan te pakken. Illustratief voor het probleem van zwerfvuil in zee is de zeehond die woensdag in sjornetten gewikkeld op Texel aanspoelde.

Stichting De Noordzee overhandigde vanmorgen samen met een achttal Haagse scholieren de onderzoeks-resultaten en aanbevelingen aan de Staatssecretaris samen met een boeket strandvuil. De staatssecretaris deed bij de aanbieding geen enkele praktische toezegging. Zij sprak slechts over 'stimulansen' maar had niet de durf om zich in te zetten voor het instellen van een afgifteplicht en van indirecte financiering. Zij stelde ook geen geld beschikbaar voor milieuonderwijs op zeevaartscholen en leek het probleem van afval voor een deel door te schuiven naar strandrecreanten. Coastwatch resultaten laten zien dat slechts 15% vuil van toerisme afkomstig is.

Elf jaar Coastwatch: geen dalende trend
Het Coastwatch-onderzoek is voor het elfde achtereenvolgende jaar uitgevoerd door scholen van het Voortgezet Onderwijs. Leerlingen inventariseerden in het voor- en najaar van 1999 de aanwezigheid van zwerfvuil op de kust. In totaal onderzochten zij 74 kilometer kust, van Zeeland tot Schiermonnikoog. Totaal aantal stuks aangetroffen vuil: 33.090. Dit is een toename tot 448 stuks per kilometer (404 in 1998, 388 in 1997). Het merendeel hiervan zijn kunststof voorwerpen, namelijk 65% van het totaal.

Blijven hameren op scheepsafval als niet aflatend probleem Evenals afgelopen jaren bleek tussen de 40 en 50% van het aangetroffen vuil afkomstig uit zee. Gemiddeld was het dit jaar 42% hoewel dit per locatie kan oplopen tot 95% van de totale vervuiling. Ondanks een lozingsverbod voor dit type afval blijken met name de scheepvaart (waaronder visserij) nog steeds een grote vervuiler.

‘Al voor het elfde jaar voeren we Coastwatch uit’, stelt Edo Donkers projectleider scheepvaart ‘en ondanks een officieel lozingsverbod voor vast afval op de Noordzee, constateren we geen vermindering van scheepsafval op de stranden. Daarom stellen we in het rapport, en dat doen we al jaren, dat het noodzakelijk is om nú te starten met indirecte financiering, een afgifteplicht en stringente handhaving. Dit ongeacht de uitkomst van de EU richtlijn inzake Havenontvangstinstallaties’. Donkers voegt hier aan toe: 'Helaas spreekt de Staatsecretaris over stimulansen en marktwerking maar bij dit soort problemen moet de overheid niet verder terugtreden maar juist actief optreden’.

Milieubewustzijn van zeevarenden
Stichting De Noordzee wijst ook op het belang van het milieubewustzijn bij zeevarenden. Daarom werkt de milieuorganisatie mee aan het initiatief van een nieuwe praktijkgerichte milieucursus voor leerlingen van zeevaartscholen op Texel. Maar na twee pilot-cursussen ontbreekt het geld en zoekt de Stichting De Noordzee samen met Ecomare naar financiering voor deze belangrijke cursus.
Seignant detail is dat deze cursus in november 1999 door dezelfde Staatssecretaris De Vries onderscheiden werd met de Milieuprijs voor de Scheepvaart en desondanks stelt zij voor het doorzetten van dit prachtige initiatief geen cent beschikbaar.

noot voor de redactie:

· het rapport ‘Golven van zwerfvuil. Eeuwig probleem?’, een samenvatting en gegevens per provincie kunt u telefonisch aanvragen op 030
- 2340016.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de woordvoerders Ike Span of Michel Langendijk op
06 - 55942646 of 030 -2340016.

Stichting De Noordzee / North Sea Foundation
Drieharingstraat 25
3511 BH Utrecht
tel: 030 - 2340016 fax: 030 - 2302830
mobiel: 06 - 55942646

Deel: ' Stichting Noordzee scheepsafval blijft eeuwig probleem '
Lees ook