Gemeente Delft

25 mei 1999
Persbericht Stichting Omroep Delft wil verlenging zendvergunning

Delft 25 mei 1999

Het college van B&W heeft de leden van de gemeenteraad geschreven dat de programmering van de lokale omroep voldoet aan de mediawet. Dit houdt in dat vijftig procent van de zendtijd wordt besteed aan programma’s met een informatief, cultureel of educatief karakter.

De gemeenteraad moet volgens de mediawet iedere vijf jaar de lokale omroep van Delft representatief verklaren. Deze verklaring is voorwaarde voor verlenging van de zendvergunning door het Commissariaat voor de Media.

In 1997 is de programmaraad van de lokale omroep opgestapt. Deze raad kon zich niet vinden in de programmering en het beleid van de omroep. Het bestuur van de Stichting Omroep Delft (SOD) is er na twee jaar in geslaagd een orgaan te formeren wat een nieuw programma beleid bepaalt. Hierin zitten vertegenwoordigers uit de samenleving van Delft. De nieuwe programmaraad zal gaan functioneren onder naam programma-adviesraad en stuurt het bestuur van de SOD aan op hoofdlijnen.

Deze adviesraad heeft het college een positief advies uitgebracht over de verlenging van de zendvergunning. Zij zijn van mening dat de lokale omroep voorziet in een behoefte voor de inwoners, bedrijven, instellingen maar ook voor de politiek.

De lokale omroep heeft enige jaren gefunctioneerd onder de naam NRG 103.6 met als toevoegsel Radio Haaglanden. De programmering was in die tijd voornamelijk op jeugd en jongeren in de regio gericht. De lokale omroep is hierop diverse malen aangesproken door het Commissariaat voor de Media. Nu voert de lokale radio weer een meer op Delft gerichte naam: Stad FM Delft. De lokale omroep zal voortaan ook een inhoudelijk en een financieel jaarverslag moeten inleveren bij het Commissariaat. Daarin moet ook duidelijk zichtbaar zijn hoeveel gelden uit sponsoring en reclamezendtijd is verkregen.

Deel: ' Stichting Omroep Delft wil verlenging zendvergunning '
Lees ook