Provincie Drenthe


Geen sprake van schuldenlast
Stichting Orvelte stopt om doelstellingen niet in gevaar te brengen

Assen, 24 maart 1999
Persberichtnummer 99-069De Stuurgroep Orvelte vindt het jammer dat de laatste dagen de indruk is ontstaan, als zou de Stichting Orvelte stoppen vanwege een dreigend faillissement. Er is juist totaal geen sprake van een schuldenlast. De Stichting Orvelte stopt, omdat zij al sinds enige jaren wordt geconfronteerd met een steeds maar oplopend tekort op de exploitatie. Het bestuur heeft deze tekorten weten op te vangen, maar heeft daar wel de consequentie uit getrokken dat zij haar activiteiten op deze manier niet kan voortzetten. Zou zij dit wel proberen, dan zou de doelstelling "behoud van het cultureel erfgoed" onherroepelijk in gevaar komen.

De stichting heeft per saldo op dit moment geen schulden. Zij is daardoor in staat haar bezittingen als één geheel over te dragen aan een andere instelling die ook als doelstelling heeft "behoud van historisch erfgoed". Op deze wijze blijft ook in de toekomst goed beheer mogelijk.

De Stichting Orvelte werkt momenteel binnen de Stuurgroep Orvelte constructief mee aan de zekerstelling van haar doelstellingen. Al met al zou het zeer onterecht zijn als het beeld zou ontstaan dat de stichting een schuldenlast heeft achtergelaten.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne de Jonge van de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365263, faxnummer (05920) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Stichting Orvelte Drenthe stopt '
Lees ook