expostbus51


STICHTING PROMOTIE DEN HAAG

Stichting Promotie Den Haag

PERSBERICHT

Den Haag, 19 maart 1999

Om aan de wensen en eisen van de huidige en toekomstige tijd te voldoen, heeft het bestuur van de Stichting Promotie Den Haag (SPDH) besloten om de organisatie aan te passen. Daarbij gaat het om verheldering van het strategisch beleid en implementatie van een daarop aansluitende organisatie-structuur.

De SPDH zal per heden de verschillende disciplines onder brengen in vier verschillende afdelingen:


- marketing en promotie

- operations

- financiële, personele en algemene zaken
- informatie, service en distributie.

Door de SPDH op deze wijze te herstructureren meent het bestuur de organisatie slagvaardiger, efficiënter en transparanter te kunnen maken. Om haar doelstellingen te kunnen realiseren is versteviging van de financiële situatie noodzakelijk.

De organisatie zal vanaf heden worden aangestuurd door een nieuw gevormd managementteam waarvan de volgende managers lid zijn: Jurriaan de Mol, Ben Vermijs, Hans Bruijn en John Tieleman. Als voorzitter van het managementteam treedt voorlopig Mr. Frans van Hove op. De secretarisfunctie wordt vervuld door Ab Nieudorp.

Het bestuur van de SPDH heeft Drs. Hans van de Weg benoemd tot algemeen directeur van de Holding SPDH. De heer Van de Weg zal zich bezighouden met de productontwikkeling inzake de speerpunten. Daartoe zal hij optreden als voorzitter van de nieuw op te richten cultuurraad en festivalraad. Tevens treedt de heer Van de Weg op als adviseur van het nieuw aangestelde managementteam en zal hij voor de SPDH een scala van representatieve taken vervullen.

Niet voor publicatie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Stichting Promotie Den Haag, Mr. R.M. Schutte.
Telefoon: 070-328 57 08 (zakelijk) of 070-325 93 32 (privé).


19 mrt 99 16:15

Deel: ' Stichting Promotie Den Haag past organisatie aan '
Lees ook