STICHTING RNA

Stichting RNA (Rodamco North America) opgericht

Stichting RNA opgericht ter bescherming van RNA aandeelhouders

Rotterdam, 24 september 2001: Stichting RNA (de 'Stichting') is opgericht ter bescherming van de belangen van Rodamco North America N.V. 'RNA') en de gezamenlijkheid van de aandeelhouders van RNA. Het bestuur van de Stichting bestaat uit Mr. Drs. H. Langman, Mr. J.J.C. Alberdingk Thijm en Prof. Mr. S.C.J.J. Kortmann. Aan de Stichting zijn door RNA 14,7 miljoen nieuwe aandelen uitgegeven, welk aantal 32,8 procent van het totale huidige aantal aandelen uitmaakt, ofwel 24,7 procent van het kapitaal na verwatering. Aan de Stichting is een call-optie verleend met betrekking tot nog eens 16,7 miljoen aandelen, waarmee de Stichting haar belang in RNA in totaal kan uitbreiden tot 41,2 procent van het aandelenkapitaal na verwatering.
De leden van het bestuur van de Stichting hebben te kennen gegeven open te staan voor een gedachtewisseling met alle betrokken partijen teneinde de situatie die rond RNA is ontstaan tot een oplossing te brengen in het belang van RNA en de gezamenlijkheid van de aandeelhouders.
Voor verdere informatie:
Mr. Drs. H. Langman, Voorzitter van Stichting RNA Telefoon: 0516-577226.

24 sep 01 12:01

Deel: ' Stichting Rodamco North America opgericht '
Lees ook