Kop: Oorlog aan de Letteren

Datum: april 1999

Tekst: STICHTING PALLAS ATHENE
persbericht 29 maart 1999

Om de al zoveel besproken vervlakking in de Nederlandse literatuur te bestrijden, is in december 1999 de Stichting Pallas Athene opgericht. Startend met veel activiteit op het internet, zal de stichting zich per april 1999 gaan manifesteren. De stichting is opgericht door de 21-jarige student journalistiek Alwin Pieks, uit onvrede over de kwaliteit van de Nederlandse literatuur in het algemeen en het saaie, misplaatst elitaire air van literatuur-autoriteiten in het bijzonder. Pallas Athene streeft naar een verfrissing en heeft daarom de oorlog verklaard aan de Nederlandse letteren.

In april zal op internet een literair tijdschrift verschijnen onder de naam 'Pallas Athene; Tijdschrift voor Schrijfkunst.' Dit is de eerste stap. Het on-line tijdschrift streeft naar een zo groot mogelijk publiek en een zo hoog mogelijke interactiviteit, maar houdt kwaliteit in het vaandel. De webpagina biedt schrijvers van gedichten, korte verhalen, essays en columns de mogelijkheid hun werk in het online magazine te publiceren en later voegt Pallas daar ook de mogelijk bij werk direct te publiceren in een 'forum.' Ook zal het Tijdschrift voor Schrijfkunst per e-mail worden verspreid. De eerste levenstekenen op het internet worden in de eerste week van april verwacht.

Pallas Athene is echter meer van plan. De stichting zal alles in haar macht doen voor jonge of in ieder geval originele, frisse schrijvers en daarom zal Pallas ook via papier een tijdschrift uitbrengen. Hier- voor wordt samenwerking gezocht met een kleine uitgeverij. Het is de bedoeling dat het papieren tijdschrift een lage prijs aan een hoge kwaliteit koppelen zal.

Pallas Athene is ook van plan tweemaal per jaar in verschillende steden voordrachtfestivals te organiseren, om schrijvers nog meer te kunnen bieden. Hieraan zullen veel dingen worden gekoppeld; De festivals bieden ook aandacht aan muziek en kleinkunst, om van het geheel een prachtig spektakel te maken. Deze 'Nachten van Athene' zullen bepaalde overeenkomsten vertonen met bijvoorbeeld de Nacht van de Poëzie, de Kunstbende en het EDU-ART voordrachtfestival, maar zal een eigen gezicht hebben. Zoveel is zeker.

Om de literatuur verder te helpen, zal Pallas Athene veel meer orga- niseren en samenwerken met verwante organisaties en individuen. In principe is het doel van de stichting Pallas Athene de literatuur te verfrissen en te ontgrijzen en daarvoor zal geen enkel middel worden geschuwd...

einde persbericht

Organisatie: Stichting Pallas Athene

adres: Einsteinstraat 185

postcode: 6533 NL

woonplaats: Nijmegen

Telefoon: 024-3502130

Deel: ' Stichting tegen saaie Nederlandse literatuur op Internet '
Lees ook