KPN NV

Telecombedrijven richten stichting op ter ondersteuning KPNQwest-netwerk

24 juni 2002
Nummer
039p

Mede op instigatie van KPN heeft een aantal grote telecommunicatiebedrijven dat gebruik maakt van het Europese netwerk van KPNQwest een stichting "Customer Support KPNQwest" opgericht. De stichting streeft ernaar om, met instemming van de curatoren, de ringen 1, 2 en 3 (noordwest europa en de kanaalzone) van het netwerk in elk geval nog tot maandag 1 juli operationeel te laten zijn. Bij de stichting zijn inmiddels voldoende concrete toezeggingen binnengekomen om deze week aan de urgente verplichtingen in de operationele sfeer te voldoen.

Uit diverse publicaties is inmiddels het beeld ontstaan als zou KPNQwest nog grote bedragen van KPN te vorderen hebben. Al eerder heeft KPN laten weten dat dit beeld onjuist is. Overigens is de vordering van KPN op KPNQwest aanmerkelijk hoger dan hetgeen de banken van KPNQwest nog van KPN tegoed zeggen te hebben.

In de eerste zeven dagen na het faillissement heeft KPN EUR 3.500.000 ter beschikking gesteld om het netwerk in de lucht te houden.

KPN heeft zich in de KPNQwest-problematiek van meet af aan coöperatief opgesteld door volledig medewerking te verlenen aan op continuïteit gebaseerde oplossingen. Het vinden van zulke oplossingen werd in ernstige mate bemoeilijkt doordat de banken hier niet aan mee wilden werken en zondermeer het aanwezige kasgeld opeisten.

Deel: ' Stichting Telecombedrijven ter ondersteuning KPNQwest-netwerk '
Lees ook