Stichting Vluchteling

Persbericht 18 September: Afghanistan
Stichting Vluchteling spreekt haar afschuw uit over de gebeurtenissen van 11 september 2001 in Amerika. Tegelijkertijd is zij bezorgd over de komende ontwikkelingen, nu meer en meer gespeculeerd wordt op een militair ingrijpen tegen Afghanistan. Gevreesd moet worden dat een dergelijke actie tot talrijke slachtoffers onder de burgerbevolking zal leiden. Het zou de rampsituatie, waarin het Afghaanse volk al jaren leeft, compleet maken.

De voortdurende staat van (burger)oorlog, de droogte die al drie jaar aanhoudt en het optreden van het Taliban-bewind, hebben ertoe geleid dat het land politiek, economisch en sociaal aan de rand van de afgrond staat. Naast de 3,5 miljoen Afghaanse vluchtelingen, die al jaren in Pakistan en Iran verblijven, zijn in het afgelopen jaar meer dan 200.000 nieuwe vluchtelingen in Pakistan gearriveerd en is het aantal ontheemden binnen Afghanistan toegenomen tot meer dan 900.000. Als gevolg van de huidige oorlogsdreiging verlaten opnieuw mensen, met name in de steden, hun huizen op zoek naar bescherming.

De armsten in de grote steden en de door droogte geteisterde gebieden overleven slechts dankzij de (voedsel)hulp van buiten. Lokale partnerorganisaties van Stichting Vluchteling zijn in de provincies Paktia, Logar, Bagdis, Herat en in de hoofdstad Kabul nog steeds actief om teruggekeerde vluchtelingen, ontheemden en overige burgers te helpen overleven, met projecten voor drinkwatervoorziening, landbouw, huizenherstel, onderwijs en werkgelegenheid. De toenemende dreiging van nieuwe oorlogshandelingen maakt de voortzetting van deze projecten hoogst onzeker.

In Pakistan steunt Stichting Vluchteling de opvang van nieuwe vluchtelingen in de kampen Jalozai en Sham Shatoo en een omvangrijk onderwijsprogramma in verschillende andere kampen.
---

Steun aan Afghanistan en Pakistan

Stichting Vluchteling steunt reeds een groot aantal jaren hulpprojecten in Pakistan ten behoeve van Afghaanse vluchtelingen en in Afghanistan ten behoeve van teruggekeerde vluchtelingen en meer recent ook ontheemden, mensen vaak die elders in Afghanistan hun heil zoeken wegens de oorlog in het noorden van het land of de aanhoudende droogte.

De toenemende dreiging van Amerika om militair in te grijpen in Afghanistan zet het programma in Afghanistan onder druk. Ook de uitvoering van het programma in Pakistan ondervindt moeilijkheden. Naast de militaire dreiging is ook van betekenis, dat de internationale staf zich heeft teruggetrokken en er een extra stroom vluchtelingen op gang komt, met name uit de grote steden, zoals Kaboel, Jalalabad, Herat en Kandahar.

De programma's van Stichting Vluchteling gaan door met medewerking van de Afghaanse staf.
De bijdrage voor de programma's voor Afghaanse vluchtelingen komen op een totaalbedrag van f 3.688.750,-.

Deel: ' Stichting Vluchteling bezorgd over situatie Afghaanse volk '
Lees ook