Onderzoek verricht naar vraag publiek en aanbod organisaties

Stichting WeTeN brengt wetenschaps- en techniekcommunicatie in beeld

Stichting Wetenschap en Techniek Nederland (Stichting WeTeN) heeft twee onderzoeken laten verrichten waarin de vraag naar en het aanbod van informatie over wetenschap en techniek in kaart zijn gebracht. De laatste jaren was hierover geen actuele informatie beschikbaar. De resultaten van de onderzoeken dragen bij aan de professionalisering van de wetenschaps- en techniekcommunicatie (wtc) in Nederland. Uit het onderzoek naar de houding van het publiek blijkt dat er onder de Nederlandse bevolking veel belangstelling is voor wetenschap en techniek, zelfs meer dan voor politiek en sport. Interesse is er vooral voor informatie waarin de mens centraal staat (mens en natuur, mens en maatschappij, wereld en natuur). Het onderzoek naar de aanbodzijde laat zien dat ruim 1600 zeer verschillende organisaties zich aan het brede publiek richten met informatie over wetenschap en techniek. Van deze aanbieders richt 71% zich op technische en natuurwetenschappelijke onderwerpen. De resultaten van het onderzoek worden woensdag 26 januari op de nieuwjaarsreceptie van Stichting WeTeN gepresenteerd. Begin april komt minister Hermans met een visie op de wetenschaps- en techniekcommunicatie in Nederland.

Aanleiding voor het laten uitvoeren van de onderzoeken was het ontbreken van een actueel beeld van zowel de behoefte bij het publiek naar informatie over wetenschap en techniek, als de manier waarop organisaties in Nederland op deze behoefte ingaan. Hoe sluiten vraag en aanbod op elkaar aan?

Houding publiek

Uit het onderzoek naar de houding van het publiek, verricht door SWOKA onder 1599 personen, blijkt dat burgers wetenschap en, in iets mindere mate, techniek interessant vinden. Wetenschap vindt men zelfs interessanter dan andere voorgelegde thema's als politiek en sport. Verder geeft een meerderheid aan meer te willen weten van wetenschap en techniek en wel vooral voor wanneer de mens hierin centraal staat.

De interesse richt zich op de gebieden mens en natuur, mens en maatschappij, wereld en natuur en techniek. Opmerkelijk is dat techniek als een apart onderwerp, los van wetenschap wordt gezien.

Weinig personen geven aan genoeg te weten. Zestig procent van de geïnterviewden wil vooral meer weten om hierover te leren. Ook vermaak en gebruik van deze kennis speelt een belangrijke rol. Als informatiebron voor wetenschap en techniek vindt men vooral televisie en kranten prettig, maar men is van mening dat de informatie hieruit minder betrouwbaar is dan die via bibliotheken en uit boeken. Er is een duidelijke markt voor meer wetenschap en techniek op televisie, zo blijkt uit vergelijking van vraag en aanbod.

Aanbod

Uit het onderzoek, verricht door NIPO Consult, blijkt dat er ruim 1600 organisaties in Nederland bezig zijn met verspreiden van informatie over wetenschap en techniek. Hiertoe behoren onder meer organisaties als universiteiten, hogescholen, musea, bibliotheken, science centra, dierentuinen, jeugd- en techniekclubs en sterrenwachten. In de meeste gevallen (87%) richten ze zich op een breed publiek met als doelstelling attenderen, informeren en kennis over te dragen. Van de organisaties doet 71% dit over technische en natuurwetenschappelijke onderwerpen, 46% ontplooit daarnaast activiteiten gericht op maatschappij- en gedragswetenschappen. Dit gebeurt vooral via lezingen, regionale dagbladen en internet.

De organisaties zijn klein: de meeste organisaties hebben minder dan 20 medewerkers in dienst, 40% heeft zelfs minder dan 5 betaalde personeelsleden in dienst. Middelgrote instellingen hebben gemiddeld genomen meer vrijwillige dan betaalde krachten in dienst. Subsidies spelen een fundamentele rol bij het instandhouden van deze organisaties. Meer dan de helft van de instellingen is gevestigd in de randstad.

Onderzoeksverslagen

Wie meer inhoudelijke informatie over deze onderzoeken wil verkrijgen, kan contact opnemen met Robert Braam (robert@weten.nl óf 030 27 27 328), Marcela Kruger (marcela@weten.nl óf 030 27 27 355) of met Anne Dijkstra (anne@weten.nl óf 030 27 27 356).

Samenvattingen van de resultaten van de onderzoeken zijn verkrijgbaar via het secretariaat van Stichting WeTeN (bureau@weten.nl óf 030 27 27 300), danwel via de mediatheek van de stichting WeTeN (guus@weten.nl óf 030 27 27).

Deel: ' Stichting WeTeN brengt wetenschapscommunicatie in beeld '
Lees ook