Stichting Weten


Organisatie

Persbericht

STICHTING WETEN VERHUIST NAAR AMSTERDAM

Vanaf 15 maart 2003 In het najaar van 2002 heeft Stichting Weten een uitnodiging ontvangen van het bestuur van NEMO, nationaal centrum voor wetenschap en technologie, om zich in Amsterdam te vestigen. Na een impactanalyse van diverse aspecten van deze herhuisvesting hebben het bestuur en de directie van Stichting Weten besloten, met volledige instemming van het personeel, zich vanaf 15 maart 2003 te huisvesten in het voor het Amsterdamse centrum zo karakteristieke museumpand van NEMO aan het Oosterdok. Stichting Weten zou in 2003 haar huidige kantoorruimte in Utrecht ingrijpend gaan verbouwen. Door het huidige besluit is ze van mening op vele fronten tegelijk winst te kunnen boeken.

Ruimte geven aan wetenschap en techniek Stichting Weten betrekt de ultramoderne werkruimte op de bovenste verdieping van NEMO. Tot op heden waren er in deze ruimte ict-bedrijven gehuisvest. Gezien het belang is deze bovenste verdieping teruggegeven aan de wetenschap en techniek, en krijgt zij weer een actieve functie in de publieks-communicatie over wetenschap en techniek (PCW&T). Met de reeds aanwezige multimediale-ict-infrastructuur krijgt Stichting Weten de faciliteiten voor onder andere (tijdelijke) projectteams die de vraag- en aanbodzijde van de PCW&T aan elkaar koppelen. Daarnaast beschikt het museumpand over alle mogelijkheden voor het uitwisselen van kennis in workshops, seminars en congressen.

Knooppunten en (kennis)clusters Stichting Weten levert mede met deze herhuis-vesting een bijdrage aan het zichtbaarder maken van haar beleid: de ontwikkeling van landelijke en regionale W&T-knooppunten met haar bijbehorende infrastructuur. Het denken in en realiseren van (kennis)clusters en onderlinge samenhang en samenwerking van partners in het veld zijn van het grootste belang. Door zich te vestigen in de directe nabijheid van Nederlands grootste science centrum vult Stichting Weten haar rol als inspirerend knooppunt voor wetenschaps- en techniekcommunicatie verder in.

Binnenkort vindt u op deze site de nieuwe adresgegevens van Stichting Weten.

Deel: ' Stichting Weten verhuist naar amsterdam '
Lees ook