Nationaal Dubo Centrum

Stichtingskostengrens Groenfinanciering verhoogd tot 600.000,-- ( 272.268,13)

De stichtingskostengrens bij de projectcategorie duurzaam bouwen van nieuwbouwwoningen is na veel discussie alsnog verhoogd naar 600.000,-- ( 272.268,13). Door marktpartijen was veelvuldig aangedrongen bij het ministerie van Financiën op afschaffing van het maximale stichtingsbedrag of verhoging ervan tot 600.000,-- (exclusief grond) of 750.000,-- ( 340.335,15) (inclusief grond). Het ministerie van Financiën heeft hier lange tijd geen gehoor aan willen geven.

Het instrument de Groene hypotheek is bedoeld om duurzaam bouwen bij (met name) de particuliere bouwer te stimuleren. Dit instrument kon echter, tot frustratie van gemeenten en regionale dubo initiatieven, nauwelijks meer worden ingezet als gevolg van de lage maximale stichtingskosten in de regeling: alleen duurzame woningen onder 400.000,-- (inclusief grond) kwamen voor een Groene hypotheek in aanmerking. Dit bedrag dateerde nog uit 1996, terwijl het overgrote deel van de vrije-kavelbouw tegenwoordig aanzienlijk duurder is. Het ministerie van Financiën heeft tot dit voorjaar laten weten geen financiële dekking beschikbaar te hebben voor het budgettaire gevolg van een verhoging van deze grens.

In de nieuwe regeling groenprojecten 2001 die op 28 juni jongstleden is gepresenteerd (Staatscourant nr. 122) zijn de stichtingskosten dan toch verhoogd. De volledige tekst van de regeling kan worden gevonden op www.overheid.nl.
De nieuwe maatlatten met duurzaam-bouwenmaatregelen waaraan men dient te voldoen om in aanmerking te komen voor Groenfinanciering, kunnen worden aangevraagd bij Novem (telefoon (030) 239 34 16). Deze maatlatten zijn bovendien te vinden op de website van Novem.Gebruik als trefwoord bij vrij zoeken: groene financiering.

26 juli 2001

Deel: ' Stichtingskostengrens Groenfinanciering tot 600.000,- '
Lees ook