Gemeente Goudadatum: 24 februari 2003
afdeling: Communicatie en persvoorlichting
contactpersoon: Karin Westerink
telefoon: 0182-588349

stijgende lijn wonen boven winkels

Het realiseren van woningen boven winkels in de binnenstad verloopt naar wens en vertoont een stijgende lijn. Dat blijkt uit het overzicht waarvan de leden van Commissie 3 18 februari jl. kennis hebben kunnen nemen. Zowel in 2001 als 2002 konden de 4 aanvragen tot subsidie die er waren, door de gemeente worden gehonoreerd en gesubsidieerd. Er is actief beleid gevoerd om burgers en ondernemers op de hoogte te stellen van de mogelijkheid van het wonen boven winkels. Geconstateerd kan worden dat ondernemers in de binnenstad belangstellend en initiatiefrijk zijn. Kortom: Wonen boven winkels is springlevend. Voor 2003 zijn er 19 aanvragen, voor 2004 tot op dit moment 12 aanvragen.

Voor het jaar 2003 en 2004 heeft de gemeente subsidiegelden beschikbaar voor in totaal 8 aanvragen per jaar. De financiering hiervan vindt plaats uit het Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing (ISV). Om meer dan 8 aanvragen te kunnen honoreren, moet er naar andere financiële middelen worden gezocht.

Wethouder Van Schelven (bouwontwikkeling binnenstad) heeft zich sterk gemaakt voor een actief beleid op het gebied van wonen boven winkels. Wooneenheden boven winkels realiseren, leidt tot een goed beheer van het bovenste deel van een pand, voorkomt leegstand en aantasting van het pand en zorgt daardoor dat er meer wooneenheden beschikbaar komen in de binnenstad.

Daarnaast leidt de toename van het aantal mensen dat binnen de singels woont tot een veiligere en levendiger binnenstad en een beter ondernemersklimaat. Woonruimte creëren boven winkels voldoet zowel in fysieke als psychologische zin aan behoeften. Het zorgt voor huisvesting van bijvoorbeeld jongeren en draagt ontegenzeggelijk bij aan de vitaliteit van de stad.
En er vinden ruimtelijke investeringen plaats. Door de regeling worden panden voor leegstand en achteruitgang behoed door het inpandig opknappen en verbouwen, maar wordt de karakteristieke buitenkant behouden.

Deel: ' Stijgende lijn wonen boven winkels in Gouda '
Lees ook