Trimbos Instituut

Nieuwsflits

Stijgende vraag naar informatie over drugs

De vraag naar informatie over drugs is vorig jaar opnieuw gestegen. Dat blijkt uit het Jaarbericht 2001 van de Drugs Infolijn (0900-1995) van het Trimbos-instituut. In 2001 werd de lijn 31.241 keer gebeld, ruim 85 telefoontjes per dag. Bij de medewerkers van de lijn kwamen meer telefoontjes binnen dan in het jaar 2000. Er was ook een stijging van het aantal raadplegingen op de internetpagina van de Drugs Infolijn. In 2001 werden de pagina 179.318 maal geraadpleegd (gemiddeld 491 keer per dag), tegen 115.563 raadplegingen in 2000. De Drugs Infolijn bestaat inmiddels zes jaar. De lijn kan 24 uur per dag gebeld worden. Men kan kiezen voor het toezenden van voorlichtingsmateriaal over drugs of voor een persoonlijk gesprek met een medewerker. In 2001 kozen 11.017 bellers voor een persoonlijk gesprek (34%); in 2000 waren dit 9.816 bellers (28%). Er bellen meer vrouwen dan mannen. Vrouwen bellen meestal over het gebruik van een ander, mannen bellen veel over het eigen gebruik. Het merendeel van de bellers zijn gebruikers, gevolgd door leerlingen. De vragen gaan meestal over druggebruik in het algemeen. Daarnaast worden vaak vragen gesteld over hasj en weed, XTC, en cocaïne. Er wordt vooral gevraagd naar de risico's. Wanneer de beller wordt doorverwezen, is dat in een kwart van de gevallen naar een instelling voor verslavingszorg (25%). Op de tweede plaats staat de huisarts (16%). Van de bellers kent 12% de Drugs Infolijn via een intermediaire instelling, 11% heeft al eens eerder gebeld en 10% belt naar aanleiding van een folder. Bij het aanvragen van voorlichtingsmateriaal is het zogenaamde werkstukpakket een groot succes. Op de tweede plaats komt de folder over heroïne. Naast folders beschikt de Drugs Infolijn over een serie A4-tjes Informatie. Hierin staat kort en bondig informatie over een nieuw middel of onderwerp. In 2001 was er veel interesse naar informatie over het middel GHB.

Het Jaarbericht 2001 van de Drugs Infolijn. Samengesteld door Annemarie Kok, Carolien van Hoogenhuyze en Jet van Dam. Bestelnummer AF0413. Te bestellen via nummer (030) 297 11 80.
* Harald Wychgel hwychgel@trimbos.nl

Colofon

Het Trimbos-instituut is een onafhankelijk landelijk kennisinstituut voor de GGZ en verslavingszorg met als doel de geestelijke gezondheid van mensen te bevorderen.
Nieuwsflitsen voorziet mensen die betrokken zijn bij de GGZ en verslavingszorg kort en bondig van informatie over activiteiten, diensten, producten en resultaten van het Trimbos-instituut. Nieuwsflitsen mag vrijelijk worden gekopieerd en verspreid.

Redactie
Henk Maurits (030) 297 11 38
hmaurits@trimbos.nl
Henk Verburg (030) 297 11 00
hverburg@trimbos.nl

Opmaak
Heidie Wisselo

Adreswijzigingen
Peter Stark,
pstark@trimbos.nl

Belangrijke telefoonnummers

Bestellingen 030 297 11 80
Helpdesk Preventie (LSP/LOP) 030 297 11 51
Drugs Infolijn 0900-1995
Chinese gokhulp infolijn 030 297 11 33

Trimbos-instituut
Netherlands Institute of Mental Health and Addiction Da Costakade 45
Postbus 725 3500 AS Utrecht
Telefoon (030) 297 11 00
Fax (030) 297 11 11

Deel: ' Stijgende vraag naar informatie over drugs '
Lees ook