LISV

Stijging arbeidsongeschikten licht afgezwakt

Stijging aantal arbeidsongeschikten licht afgezwakt

Het aantal mensen met een uitkering voor arbeidsongeschiktheid (werknemers, zelfstandigen en jonggehandicapten) is in het derde kwartaal van 1998 minder gestegen dan in het eerste halfjaar. Eind september 1998 waren er 897.353 arbeidsongeschikten, een stijging in het derde kwartaal met gemiddeld 1.316 per maand. In het eerste halfjaar bedroeg deze stijging 2.017 per maand. Bij deze gemiddelde toename in het eerste halfjaar is een eenmalige stijging met 16.500 ex-ABP.ers in januari 1998 niet meegeteld (wel bij het totale aantal uitkeringen).
Deze cijfers staan in het maandoverzicht
arbeidsongeschiktheids-uitkeringen over september 1998 dat door het Lisv is uitgegeven.

De toename van het aantal arbeidsongeschikten was in het eerste kwartaal 7.192 (+ 0,82), in het tweede kwartaal 4.913 (+ 0,55) en het derde kwartaal 3.948 (+ 0,44).

Herleid tot volledig arbeidsongeschikten (heva.s) is het aantal uitkeringen in 1998 gestegen van 739.416 eind 1997 tot 752.885 eind september 1998. Dit betekent een toename per maand met 1.496 heva.s. In het derde kwartaal neemt het aantal heva.s toe met 1.241 gemiddeld per maand.

In de eerste drie kwartalen 1998 kwamen er 76.277 (8.475 per maand) nieuwe uitkeringen bij. In het derde kwartaal was het aantal nieuwe uitkeringen 23.833 (7.944 per maand). In het eerste kwartaal waren er 26.367 nieuwe uitkeringen (+ 2,99), in het tweede kwartaal 26.077

(+ 2,93) en in het derde kwartaal 23.833 (+ 2,67). In de eerste drie kwartalen werden 59.042 (6.560 per maand) uitkeringen beëindigd. In het derde kwartaal waren dat er 19.886 (6.629 per maand). Het aantal beëindigde uitkeringen was in het eerste kwartaal 17.992
(- 2,04), in het tweede kwartaal 21.164 (- 2,38) en in het derde kwartaal 19.886 (- 2,23).

..........

Deel: ' Stijging aantal arbeidsongeschikten licht afgezwakt '
Lees ook