Statbel

Ministerie van economische zaken Vlaanderen

Stijging van het consumptiekrediet bevestigd

Halfjaarlijkse statistiek van het consumptiekrediet

Sedert 1994 onderzoekt het NIS het consumptiekrediet verstrekt door de financiële inrichtingen (geregeld door de wet van 12 juni 1991). De gegevens worden via een halfjaarlijkse vragenlijst gehaald bij de kredietgevers, met andere woorden de kredietinstellingen, de financiële inrichtingen die geen spaargeld beheren en de erkende verkopers die zelf verstrekken.

De resultaten betreffende het toegestane krediet en de stand van het openstaande krediet van het tweede halfjaar 1998 zijn beschikbaar.

Kredietproductie

De totale kredietproductie op jaarbasis (met andere woorden het kredietbedrag dat door de financiële inrichtingen aan de consumenten werd verleend) kende een stijging van 8,1%, gaande van 211,1 miljard BEF in 1997 tot 228,2 miljard BEF in 1998.

De cijfers tonen aan dat de kredietverstrekking verandert naargelang de periode; in het eerste halfjaar wordt er meer krediet verstrekt door de financiële inrichtingen. Dit seizoenmatig schema geldt in grote lijnen voor de leningen op afbetaling, de verkopen op afbetaling en de financieringshuur. Voor de kredietopeningen geldt echter het omgekeerde; er vindt meer kredietverstrekking plaats tijdens het tweede halfjaar.

Totale schuldmassa

De totale schuldmassa aan consumptiekrediet omvat de saldigegevens die betrekking hebben op het openstaande krediet en de achterstallige termijnen van de wanbetalers. De achterstallige contracten, die niet meer door de kredietinstellingen zelf maar door de kredietverzekeraars worden beheerd, zijn niet in de totale schuldmassa begrepen.

In waarde Sinds het tweede halfjaar van 1996 blijft de schuldmassa in waarde groeien. Ze stijgt van 384,5 naar 451,0 miljard BEF op het einde van 1998. Dit komt neer op een stijging van 17,3%.

In aantal contracten De evolutie van de schuldmassa in aantal contracten vertoont een gelijkaardige tendens. Dit aantal stijgt van 3.706.486 (tijdens het eerste halfjaar van 1995) tot 4.324.830 (tijdens het tweede halfjaar van 1998). Dit is een verhoging van 16,7%.

Waarde (in miljarden BEF) Aantal contracten (in miljoenen)

De gedetailleerde resultaten zijn gepubliceerd in de brochure Statistieken van Binnenlandse handel en vervoer nr 6/1999, verkrijgbaar bij onze informatie- en documentatiecentra. Voor bijkomende inlichtingen: contacteer Marc Surlereaux (tel: +32 2/548.63.23 - fax: +32 2/548.62.93).

© 1998/1999 NIS, Ministerie van Economische Zaken

Deel: ' Stijging consumptiekrediet in Vlaanderen '
Lees ook