Ingezonden persbericht


Utrecht, 10 augustus 2001
Stijging kamernood leidt tot excessen
Utrecht, 10 augustus 2001 - De wachtlijsten voor kamers in de studentensteden stijgen explosief. Daarmee stijgen ook de klachten over verhuurders die onredelijke eisen stellen aan studenten: van een weekje Ibiza als startpremie tot het meewerken aan SM-achtige neigingen van de huisbaas. Volgens de wet van vraag en aanbod rijzen de maandelijkse huurprijzen, vooral op de commerciële woningmarkt, de pan uit. Er is bovendien weinig uitzicht op verbetering. Dit blijkt uit de jaarlijkse inventarisatie van de kamernood in een groot aantal steden door de Landelijke Studenten Vakbond . Afgelopen jaar is de situatie in een groot aantal steden flink verslechterd. Bijna overal moeten studenten rekening houden met langere wachttijden. De gemiddelde wachtduur is het afgelopen jaar met 38% gestegen. "Nieuwe binnenkomers" zijn Eindhoven en Tilburg, waar de wachttijden voor een studentenwoning het laatste jaar enorm zijn gestegen, tot anderhalf jaar. De wachttijd in de voor studenten inmiddels beruchte steden Utrecht en Amsterdam is opgelopen tot 2 à 3 jaar. In veel steden staan er meer studenten op een wachtlijst dan dat er woningen zijn. De vooruitzichten zijn slecht, door stijgende studentenaantallen en afgestudeerden die geen woning kunnen vinden. In een notitie die een maand geleden uitkwam inventariseerde de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) reeds de oorzaken van al deze problemen. In deze notitie werden ook oplossingen aangedragen voor het nijpende kamertekort. Sofie Joosse, voorzitter van de LSVb: "Er moet nú iets gebeuren met onze aanbevelingen. Dit jaar worden er al reisjes naar Ibiza gevraagd, maar wat zal het volgend jaar zijn?"

De Landelijke Studenten Vakbond wil daarom dat er meer woningen gebouwd worden. Dit moet gebeuren voor afgestudeerden, om de doorstroom te bevorderen, maar vooral voor studenten zelf. Ook moet het voor particulieren gunstiger worden om kamers te verhuren aan studenten. Om de hoge huurprijzen en de excessen aan te pakken moet de wet-en regelgeving, met name voor commerciële kamerbureaus, beter nageleefd worden. Een meldpunt voor excessen in elke stad is zeer wenselijk. Bijlage:
Inventarisatie van de kamernood in een aantal studentensteden: Stad / BronGegevens
Amsterdam:
ASW, SHPA, ASVA Studentenunie. 7400 wachtenden op een bestand ruim 5700 kamers Minimale wachttijd van 2 jaar, wachttijd voor woningen in het centrum en omgeving langer dan 4 jaar. Inschrijvingen stijgen, doorstroom daalt. Utrecht:
SSH. 7300 wachtenden op een bestand van 5800 kamers Wachttijden minimaal 18, maximaal 34 maanden
De wachttijden worden steeds langer t.o.v. voorgaande jaren. Oorzaken zijn vooral stijging van de inschrijvingen en een afname van particulier kameraanbod. Eindhoven:
1200 wachtenden op een bestand van zo'n 1300 woningen Wachttijd is opgelopen tot 18 maanden, door groei in eerstejaars en weinig doorstroom naar nieuwe woningen Tilburg:
Wonen Midden-Brabant en JIP. 3150 wachtenden (was in 1999 nog 1750!) op een dikke 1500 kamers Wachttijd tussen 8 en 18 maanden, afhankelijk van moment van inschrijven Dit jaar voor het eerst nijpende kamernood, door veel nieuwe studenten Nijmegen:
SSH. 1600 wachtenden op een totaalbestand van 4200 woningen Wachttijd maximaal 1 jaar, maar voor het centrum tot 4 jaar. Meer problemen dan vorig jaar, door toename buitenlandse studenten en stagnatie bij de woningbouwverenigingen in KAN-gebied. Den Haag:
Duwo. 660 wachtenden voor de zomer
wachttijd van 7 tot 12 maanden, stijgt door grote toestroom nieuwe en buitenlandse studenten. In 2003 worden er 300 nieuwe woningen opgeleverd Enschede:
SSH. 630 wachtenden op een totaalbestand van 2200 woningen Eind februari moet elke student een kamer hebben
Normaal is de wachtlijst eind september weggewerkt, maar er zijn de laatste 2 jaar weinig uitschrijvingen vanaf de campus. Delft:
VSSD-Kamerwinkel en Duwo. 3000 wachtenden
Eind december hebben alle wachtenden een kamer. Nu staan er studenten op de camping. De VSSD-kamerwinkel voert een actie om particulieren ertoe te brengen kamers voor korte termijn aan te bieden, om zo de druk op de kamermarkt tussen augustus en december op te vangen. Groningen:
SSH. 750 wachtenden op 3300 woningen
Eind december moet elke student een kamer hebben
De aanmeldingen blijven gelijk, maar de kamermarkt wordt krapper, door sloop van studentenwoningen en andere huurwoningen. Ook vindt grote stagnatie plaats in de doorstroom. Leiden:
SSH. 600 wachtenden
Druk neemt iets toe, meer studenten, minder kamers Meeste studenten hebben binnen 4 tot 12 maanden een kamer Rotterdam:
Stadswonen. 3000 wachtenden op 6000 kamers
Wachttijd opgelopen van 3 tot 9 maanden, door algemene woningnood Wageningen:
SSH en kamerbalie. 472 wachtenden op een bestand van 4400 woningen Iedereen heeft binnen half jaar kamer
Meer inschrijvingen dan voorgaande jaren, door toenemende aantallen buitenlandse studenten en regionale functie (Ede). Het aantal particuliere kamers is gedaald. Maastricht:
Kamerburo. Geen wachtenden op een kamerbestand van 8852 kamers, onder meer door een goedkoop en uitgebreid kameraanbod in België. In Maastricht dus geen kwantitatieve, maar beperkte kwalitatieve kamernood.

Afkortingen:
SSH = Stichting Studenten Huisvesting
JIP = Jongeren Informatie Punt
SHPA= Studenten Huisvestingsplatform Amsterdam
VSSD = Vereniging voor Studie- en Studentenbelangen te Delft DUWO= Woningbouwvereniging in Delft en Den Haag
augustus 2001,
Landelijke Studenten Vakbond (LSVb)

Deel: ' Stijging kamernood leidt tot excessen '
Lees ook