Son, 9 juni 1999
PERSBERICHT

NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL N.V.

 
In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Neways Electronics International N.V. op 9 juni j.l. is het volgende medegedeeld.

De positieve ontwikkelingen, uit 1997, hebben zich in 1998 sterker voortgezet. Naast verdergaande internationalisering en professionalisering heeft Neways haar concurrentiepositie versterkt door de overname van een viertal bedrijven. De omzet- groei in de tweede helft van 1998 werd enigszins afgezwakt door de brand bij Ramaer. De printplaatfabriek, die inmiddels weer herbouwd en geïnstalleerd is, zal binnen enkele weken weer operationeel zijn. De netto winst steeg met 58% naar NLG 11,2 miljoen ten opzichte van NLG 7,1 miljoen in 1997. De omzet nam toe van NLG 241,3 miljoen tot NLG 294,2 miljoen en het bedrijfsresultaat verbeterde met 60% van NLG 12,1 miljoen tot NLG 19,4 miljoen. De winst per aandeel kwam uit op NLG 2,31. (in 1997: NLG 1,55) Neways nam verleden jaar vier bedrijven over: micro-elektronica onderneming Hymec in Sittard met vestigingen in China en Hongkong, een productie faciliteit van Lucent op het gebied van telecommunicatie in Huizen, het engineeringsbedrijf Hoyte in Son en een printplatenfabriek van Philips in Eindhoven. Hiermee positioneert Neways zich nog sterker als producent van hoogwaardige elektronica, die een hogere toegevoegde waarde levert door tevens ontwerpkennis aan haar klanten aan te bieden. Het totaal aantal full-time medewerkers van de groep steeg tot 1336 aan het eind van 1998.

Samenstelling Directie
Per 1 oktober 1998 trad de heer drs. V.B.M. de Bok toe tot de directie. Hij nam de portefeuille financiële zaken over van de heer Q.J. Havermans. Tijdens de vergadering werd de mededeling gedaan van het feit, dat eind 1999 de heer Q.J. Havermans zal terugtreden als statutair directeur, maar tot eind 2000 als directeur/adviseur aan de Neways groep verbonden zal blijven. Samenstelling Raad van Commissarissen
De heer mr.drs. C.L.M. de Quay werd herbenoemd als commissaris, tevens voorzitter.

Statutenwijziging
In verband met o.a. een verhoging van het maatschappelijk kapitaal en de invoering van de Euro werden de statuten aangepast en goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Dividend
Over het boekjaar 1998 vindt dividenduitkering plaats naar keuze Eur 0,29

(NLG 0,65) in contanten, dan wel 1/37 deel van een gewoon aandeel ten laste van de fiscaalvrije agio-reserve.
Vooruitzichten 1999
De orderintake is in de eerste maanden van het jaar enigszins achtergebleven.
De directie verwacht voor 1999, op grond van de ontwikkelingen in de eerste maanden en het aantrekken van de markt in het tweede halfjaar, een lichte stijging van omzet en winst.
Daarmee wordt de eerder uitgesproken verwachting gehandhaafd.

Meer informatie kunt U krijgen bij:
Ir. J.H.J. Mengelers (president) Drs. V.B.M. de Bok (financieel directeur)
Tel. 040 - 2679226 Tel. 040 - 2679247
Neways Electronics International N.V.
Adres hoofdkantoor: Postbus 69, 5690 AB SON

De Neways groep is een internationaal opererende Groep van 15 bedrijven met als hoofdactiviteit de ontwikkeling en productie van elektronicaproducten in de meest brede zin en de ontwikkeling en verkoop van proces- en machine-automatiseringsapparatuur.

De aandelen zijn genoteerd aan de AEX Effectenbeurs.

Tot de Neways groep behorende volgende bedrijven:

Neways Advanced Electronics B.V. - Son, Hoyte B.V. - Son, Ramaer B.V. - Helmond,
Neways Heerlen B.V., Si-Lectron B.V - Landgraaf, Neways Leeuwarden B.V., Neways Huizen B.V., Hymec B.V. - Sittard, Neways Printed Circuits Eindhoven B.V. - Eindhoven,
Hykong Ltd. - Hong Kong, Wuxi Ximec Electronics Co. Ltd. - Wuxi, Neways Electronics Production GmbH en PMA GmbH - Kassel (Duitsland), Purfürst GmbH
- Isernhagen (Duitsland),
Q-Nova a.s. - Nova Dubnica (Slowakije).

Deel: ' Stijging nettowinst Neways Electronics International 58% '
Lees ook