LISV

Lisv: uitkeringen arbeidsongeschiktheid

Stijging uitkeringen arbeidsongeschiktheid neemt iets af

De toename van het aantal uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid is in het eerste halfjaar 1999 minder groot dan in 1998. Eind juni waren er 916.918 uitkeringen arbeidsongeschiktheid. Het aantal uitkeringen nam in het eerste half jaar 1999 toe met gemiddeld 2018 per maand, in het eerste halfjaar 1998 was deze toename 2450 gemiddeld per maand. Opvallend is dat het aantal uitkeringen aan zelfstandigen afneemt. Deze voorlopige cijfers zijn door het Lisv bekendgemaakt.

WAO

Het aantal WAO-uitkeringen aan werknemers nam in het eerste half jaar van 1999 toe van 731.068 eind 1998 tot 740.307. Er kwamen 46.855 nieuwe uitkeringen bij en er werden 37.616 uitkeringen beëindigd, een stijging met 9.239 uitkeringen. Bij de lopende uitkeringen is het aantal uitkeringen aan mannen in juni t.o.v. december bijna gelijk gebleven op bijna 440.000 en is het aantal uitkeringen aan vrouwen gestegen met bijna 12.000 tot 300.328.

WAZ

Het aantal WAZ-uitkeringen aan zelfstandigen was eind juni 1999 57.005, tegen 57.648 begin dit jaar. De toename van het aantal uitkeringen in het eerste half jaar kwam uit op 3.582 nieuwe uitkeringen terwijl 4.225 uitkeringen werden beëindigd, een daling met 643 uitkeringen.

Wajong
Eind juni 1999 waren er 119.606 jonggehandicapten met een Wajong-uitkering tegen 118.155 begin dit jaar. In het eerste half jaar 1999 kwamen er 3.318 nieuwe uitkeringen bij en werden 1.867 uitkeringen beëindigd, een stijging met 1.451 uitkeringen.

........

Deel: ' Stijging uitkeringen arbeidsongeschiktheid neemt iets af '
Lees ook