VNU

05/01/99

STIJGING VNU WINST PER AANDEEL OVER 1998 IN DE ORDE VAN GROOTTE VAN 30%


"De nettowinst per aandeel voor buitengewone baten en lasten zal over 1998 een stijging laten zien in de orde van grootte van 30% ten opzichte van 1997. Voor amortisatie van goodwill zal deze stijging in de orde van grootte van 50% zijn." Aldus de heer drs. J.L. Brentjens, voorzitter van de Raad van Bestuur, in zijn nieuwjaarsrede voor het management van VNU. Hiermee bevestigde hij de verwachtingen, zoals uitgesproken in het halfjaarbericht van 1998.

Zoals bij de publicatie van de halfjaarcijfers al was aangegeven, is de nettowinst per aandeel voor buitengewone baten en lasten in het eerste halfjaar van 1998 toegenomen met 38% van NLG 0,93 (EUR 0,42) tot NLG 1,28 (EUR 0,58). De nettowinst voor buitengewone baten en lasten is in die periode eveneens met 38% gestegen van NLG 176 miljoen (EUR 80 miljoen) tot NLG 242 miljoen (EUR 110 miljoen). Deze stijging is voor circa NLG 35 miljoen (EUR 16 miljoen) beïnvloed door enkele eenmalige positieve factoren als gevolg van het feit dat World Directories niet vanaf 1 januari maar sinds 19 februari 1998 is geconsolideerd.

In een toelichting zei de heer Brentjens het zeer bevredigend te vinden dat alle groepen hebben bijgedragen aan de verbetering van de resultaten. Hij wees daarbij met name op de sterke resultatengroei bij de dagbladen en bij business information in Europa en de Verenigde Staten.

© VNU

Deel: ' Stijging VNU winst per aandeel over 1998 rond 30 % '
Lees ook