Provincie Friesland

Persberichten

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

De provincie wil boeren en natuurmensen stimuleren om meer te doen aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Om hen te ondersteunen is er een steunpunt opgezet, waar mensen met vragen terecht kunnen. Er is ook 100.000 beschikbaar voor plannen op het gebied van agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Projecten gevraagd!
Welke projecten zijn welkom? Er is natuurlijk van alles mogelijk! Om wat aan te geven:


- Verhogen van deskundigheid van natuurverenigingen/milieucoöperaties Een cursus voor besturen om mensen de weg te wijzen in de wereld van de politiek, manieren om wat voor elkaar te krijgen of interne organisatie.

-Snoeihout van landschapsonderhoud
Jaarlijks komt heel veel snoeihout uit de Noordelijke Friese Wouden. Is er markt voor dat spul als stookhout in centrales, of grondstaof voor spaan-plaat, of...

- Lesprogramma agrarisch natuurbeheer
Het maken van een bijdetijdse cursus als opfrisser voor agrariërs en voor beleidsmakers.

- Landschapsbedrijfsplannen voor vruchttelers Telers van vruchten (bessen e.d.) hebben specifieke bedrijfsomstandighe-den en zijn amper georganiseerd. Een extra impuls om bedrijfsnatuurplannen te maken kan nieuwe wegen openen en stimulerend werken op andere bedrijven.

Bellen met SANL
Het telefoonnummer van het steunpunt voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer is:
058 - 292 52 25. U kunt onder kantoortijden bellen en spreken met deskundigen, vragen om advies of om meer informatie over het geld voor projecten. Ook kunt u vragen naar een formulier waarmee u makkelijker subsidie aanvraagt.

Prijs voor een goed project
Mensen en organisaties die subsidie krijgen, komen ook in aanmerking voor een prijs: de Sulveren Skries (zilveren Grutto). Er worden drie sulveren skriezen uitgereikt: één in 1999, in 2000 en 2001. Dat zal plaatsvinden in de nazomer, als de grutto's ons land verlaten. Henk Kroes, Geart Hofstra en gedeputeerde Sicko Heldoorn zijn de juryleden en bepalen welk plan de sulveren skries krijgt. Om kans te maken op de Skries 1999 moet u zich bij het steunpunt aanmelden, uiterlijk 14 juni bij het Steunpunt SANL.

Deel: ' Stimulans agrarisch natuur- en landschapsbeheer Friesland '
Lees ook