Ministerie van Financiën


https://www.minfin.nl

Persbericht
PERS-2002-127 Den Haag, 14-5-2002

Voorstel staatssecretaris Bos:

Stimulans praktijkscholing door fiscaal voordeel

Staatssecretaris Bos van Financiën stelt voor werkgevers per 1 juli 2002 een fiscale tegemoetkoming te bieden als zij leerlingen uit het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) praktijkscholing aanbieden. Dat laat hij vandaag de Tweede Kamer in een brief weten. Deze tegemoetkoming houdt verband met de door Staatssecretaris Adelmund van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voorgenomen invoering van leer-werktrajecten voor vmbo-leerlingen met ingang van het aankomende schooljaar (2002/2003). De fiscale tegemoetkoming bestaat uit een afdrachtvermindering loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen van 2400 euro per vmbo-leerling, per kalenderjaar. Dit bedrag wordt naar tijdsgelang verdeeld over de loontijdvakken van het kalenderjaar.
De afdrachtvermindering is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten van praktijkscholing en begeleiding die de werkgever maakt als een vmbo-leerling bij hem een leer-werktraject volgt. De afdrachtvermindering zal worden ondergebracht bij de afdrachtvermindering onderwijs die al van toepassing is ten behoeve van andere vormen van duaal leren, zoals onder meer het mbo. Een wettelijke verankering van de afdrachtvermindering vmbo per 1 juli 2002 is niet meer haalbaar. Daarom zal de Belastingdienst een besluit opstellen waarin wordt goedgekeurd dat werkgevers - vooruitlopend op het wetgevingsproces - de afdrachtvermindering onder bepaalde voorwaarden mogen toepassen als zij in het eerst volgende schooljaar een vmbo-leerling een leer-werktraject laten volgen. De Belastingdienst zal werkgevers hierover in juni 2002 informeren.

Woordvoerder Evelyn Hijink
Telnr. 070-3428229

14 mei 02 14:01

Deel: ' Stimulans praktijkscholing door fiscaal voordeel '
Lees ook