expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: Stimulering hernieuwde inzet ......

Ministerie van Financiën
Persbericht ministerraad

15 januari 1999

STIMULERING HERNIEUWDE INZET GEBRUIKTE COMPUTERS

De Stichting Computerbemiddeling Onderwijs (SCBO) heeft sinds haar oprichting circa 2 jaar geleden zo.n 60.000 gebruikte computers, afkomstig van de overheid en het bedrijfsleven, aan scholen geleverd.
Inmiddels is sprake van een toenemend aanbod van gebruikte computers en een verbreding van de vraag naar andere gebruikers in gesubsidieerde sectoren als welzijn, zorg, justitie en cultuur. Deze toenemende belangstelling was de aanleiding voor een heroriëntatie op dit succesvolle initiatief.

Op basis van deze heroriëntatie heeft de ministerraad, op voorstel van de minister van Financiën, drs. G. Zalm, ingestemd met continuering van het initiatief overtollige computers na opwerking met prioriteit in te zetten in het reguliere onderwijs en dit initiatief, als het aanbod van gebruikte computers dat toelaat, te verbreden naar gebruikers in andere gesubsidieerde sectoren.
Daarnaast zal staatssecretaris Vermeend het aanbod van gebruikte computers tijdelijk - voorlopig

1 jaar . fiscaal stimuleren door een speciale maatregel: een giftenaftrek in de vennootschaps- en inkomstenbelasting in combinatie met een publiciteitscampagne.

Het uiteindelijke doel van dit nieuwe initiatief .Computer Hergebruik. is om over enige jaren te komen tot een structurele inzet van gebruikte computers in een aantal maatschappelijke sectoren waarmee een positieve bijdrage wordt geleverd aan de kenniseconomie, de participatiegraad, de werkgelegenheid en het milieu.

RVD, 15.01.1999

Deel: ' Stimulering hernieuwde inzet gebruikte computers '
Lees ook