Ingezonden persbericht

Persbericht

Burgemeester Smallingerland en wethouder Groningen geven aftrap stimuleringsprijs voor Noordelijke starters

Op vrijdag 28 juni aanstaande starten de voorrondes voor D Jonge

Ondernemersprijs van het Noorden. De aftrap van deze Noordelijke prijs

vindt op symbolische wijze plaats, waarbij burgemeester mr. ing. P. van

der Zaag van de Friese gemeente Smallingerland de wisseltrofee

(ontworpen door de bekende kunstenaar Wout Wessemius) uit handen geeft

aan de bestuursleden van de organiserende stichting. Deze brengen de

prijs vervolgens per kruiwagen richting de stad Groningen. Wethouder

Economische Zaken van de gemeente Groningen mr. K.F. Schuiling zal de

trofee maandag 1 juli in ontvangst nemen.

D Jonge Ondernemersprijs van Het Noorden (voorheen de ThinkTank Award)

is de enige prijs die jong ondernemerschap in alle drie noordelijke

provincies stimuleert en ondersteunt. Sponsoren zijn onder meer het

Bedrijvenloket van de gemeente Groningen en het Ondernemerskompas (het

interregionale stimuleringsproject van de noordelijke Kamers van

Koophandel).

Maximaal 5 jaar ondernemer

Uniek aan de prijs is dat daarbij niet alleen de al behaalde

resultaten, maar ook juist de jonge ondernemer zelf (zijn of haar

persoonlijke presentatie en capaciteiten) en het ondernemingsplan

worden beoordeeld. De prijs - een pakket aan diensten en producten ter

waarde van ruim 8000,00 - is bedoeld voor jonge ondernemers uit de

drie noordelijke provincies die niet langer dan vijf jaar geleden zijn

gestart met een nieuwe activiteit of onderneming.

Initiatiefnemers en sponsoren

De Initiatiefnemers voor de prijs zijn het Jonge Bedrijven Netwerk

Groningen, het Jong Bedrijven Netwerk Friesland, de Jonge Ondernemers

Sociteit Drenthe en het Ondernemerskompas. De organisatie is in handen

van een vanuit deze geledingen samengestelde werkgroep en is

ondergebracht in een stichting, om zo ook de komende jaren continuteit

te waarborgen.

Juryleden

Om een evenwichtige jurering te garanderen is gekozen voor een

deskundige en multidisciplinaire jury, bestaande uit de heer mr. C.W.

van der Zee (advocatenkantoor Van der Zee & Van der Sluis), mevrouw dr.

M.J. Brand (Universitair hoofddocent MKB & Ondernemersschap), mevrouw

drs. G. Duursma (directeur Partyrestaurant De Pleats en Jong MKB'er van

Nederland in 2000), de heer S. van der Heide (directeur VDH Products en

winnaar Export Award 1996), de heer T. Bouius (senior-accountmanager

Rabobank Groningen), de heer mr. W.J.E. van der Meer (fiscalist

Deloitte & Touche Groningen).

Programma:
| Datum | Tijd | Activiteit (plaats) | | vrijdag 28 juni |08.00 |Overhandiging prijs door | | | | |

| | |burgemeester Van der Zaag | | | | |

| | |(stadhuis Smallingerland, | | | | |

| | |straatnaam) | | maandag 1 juli |15.30 |In ontvangstname door K. | | | | |

| | |Schuiling, wethouder Economische | | | | |

| | |Zaken gemeente Groningen | | | | |

| | |(gemeenthuis, Grote markt 1) |

Genteresseerde ondernemers kunnen zich aanmelden via telefoonnummer

058 - 295 42 42. Per 1 juli kan dit ook via de website

www.jongeondernemersprijs.nl

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = =

Deel: ' Stimuleringsprijs voor Noordelijke starters van start '
Lees ook