Mededeling voor de vakpers van het ministerie van LNV, 11 oktober 1999

Stimuleringsregeling innovatie markt en concurrentiekracht opnieuw open

De Stimuleringsregeling innovatie markt en
concurrentiekracht, onderdeel van het Stimuleringskader, gaat opnieuw open. De aanvraagperiode loopt van 11 oktober 1999 tot en met 3 december 1999. Voor deze aanvraagperiode is door de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij acht miljoen gulden (3.630.241,70 euro) beschikbaar gesteld.

De Stimuleringsregeling innovatie markt en concurrentiekracht is bedoeld voor particuliere ondernemers (of een groep van samenwerkende particuliere ondernemers) in de landbouw, de bosbouw of de visserij en de handel en industrie binnen deze sectoren. De regeling stimuleert daadwerkelijke innovatieprojecten die de markt en concurrentiekracht van de sector ten goede komen.

De aanvragen worden beoordeeld volgens de tenderprocedure. Dit betekent dat de aanvragen onderling concurreren om het beschikbare budget. De beste projecten gaan voor. De ingediende aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie. De criteria waarop de commissie beoordeelt zijn: vernieuwend karakter, economisch en technisch perspectief en uitstraling naar andere ondernemers. Concrete projectplannen met marktperspectief die de innovatie helder weergeven, maken kans op subsidiering. Het subsidiepercentage bedraagt 50% bij openbaarmaking of 25% als de aanvrager geheimhouding van de resultaten wenst.

Meer informatie is verkrijgbaar bij de klantenservice van LASER. Tevens is het mogelijk om een afspraak te maken met LASER Zuidwest, telefoon (078)6395349, om op basis van een korte omschrijving een project door te spreken.
Voor advisering over het uitwerken van een idee is het InnovatieSteunpunt Wageningen - telefoon (0317) 49 16 61 - beschikbaar.

Demonstratieregeling markt en concurrentiekracht wordt in 1999 niet opengesteld

Vanwege bezuinigingen zullen de eerder dit jaar aangekondigde openstellingen van de Demonstratieregeling markt en concurrentiekracht in 1999 definitief niet doorgaan. Het gaat om de openstellingen 'reguliere tender' en 'boegbeeld integrale aanpak van milieu in de voedingsmiddelenketen', die oorspronkelijk in de periode van 16 augustus tot en met 8 oktober waren gepland.

Telefoonnummers van klantenservice van LASER:
Noord (050) 599 23 80
Oost (0570) 66 77 77
Noordwest (020) 495 36 66
Zuidwest (078) 639 52 00
Zuidoost (0475) 35 55 55

Meer informatie is ook terug te vinden op internet via http:/www.minlnv.nl/regelingen/.

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: https://www.minlnv.nl/

Overzicht persberichten / stopzetting toezending:
https://www.minlnv.nl/infomart/persinfo/

Deel: ' Stimuleringsregeling innovatie markt en concurrentiekracht - 2818 '
Lees ook