NMBS

05/10//01

Korting voor treinkaarthouders
Beste stiptheid van de treinen sinds vijf jaar

De NMBS heeft onderzocht op welke wijze ze tijdens de eerste dagen van het nieuwe jaar de wachtrijen aan de loketten kan beperken die dreigen te ontstaan ten gevolge van de overgang naar de euro. Ze heeft beslist om de houders van een treinkaart waarvan de eerste geldigheidsdag in de loop van januari valt, een korting te geven wanneer ze die in december 2001 i.p.v. in januari 2002 vernieuwen. De valideringsdatum verandert hierdoor evenwel niet.

De korting bedraagt 10% op de prijs die de klant aan het loket betaalt voor alle week- of maandtreinkaarten en voor de Railflex- of Campuskaarten. Voor treinkaarten voor drie maanden of een jaar betaalt men respectievelijk 3,57 en 1,11% minder aan het loket. Dat levert een proportionele korting ten opzichte van een maandtreinkaart op.

De stiptheid van het reizigerstreinverkeer bedroeg in augustus 95,4% of 0,7% hoger dan in 2000. Tijdens het eerste semester van 2001 werd een gemiddelde stiptheidsgraad van 94,8% bereikt, ongeëvenaard tijdens de voorbije vijf jaar.

Ongeacht die gunstige evolutie wenst de NMBS haar inzet voor de verbetering van de stiptheid nog op te drijven. De voornaamste maatregelen die binnenkort hun beslag krijgen zijn:
* een op te richten team binnen de eenheid "reizigers nationaal" zal de planning van de extratreinen of de versterkingen (verlengingen) van reguliere treinen bij een verwachte toevloed van klanten (evenementen...) opvolgen;

* het beheer van het reizigersmaterieel moet naar samenstelling rekening houden met de periodes waarin de vraag hoger is, in het bijzonder tussen april en september; daarbij mogen ook de voordeeltarieven waarvan senioren en kinderen jonger dan twaalf jaar genieten niet worden vergeten;

* specifieke maatregelen voor de belangrijkste lijnen om hierop de stiptheid gevoelig te verbeteren (uittekenen van noodplannen in geval van incidenten, verminderen van bepaalde tussenkomsten, weren van goederentreinen tijdens de spitsuren, ...);
* technische verbeteringen die een grotere bedrijfszekerheid van het materieel opleveren;

* de overheveling van treinmaterieel tussen bepaalde onderhoudsateliers teneinde de beschikbaarheid te verhogen;
* in de loop van 2001: de oprichting van vijf bijkomende schouwplatformen, verspreid over het net, om de stroomafnemers van de treinen te controleren;

* een complementaire opleiding voor de recent aangeworven treinbestuurders en het verderzetten van de humanisering van de diensten van de treinbestuurders om het aantal dagen afwezigheid wegens ziekte te doen dalen.

De Raad heeft zich eveneens akkoord verklaard met het principe om in de Brusselse regio een animatiecentrum over de NMBS en het spoorwegvervoer te creëren. Er zullen meerdere verzamelingen van het NMBS-patrimonium (treinmaterieel, documentatie en andere voorwerpen) in worden ondergebracht.

© 2001 NMBS

Deel: ' Stiptheid Belgisch reizigerstreinverkeer in augustus 95,4% '
Lees ook