Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Utrecht, 13 juni 2002

Stichting omroep en allochtonen (stoa) presenteert nieuwe naam en werkwijze

Op 20 juni presenteert de Stichting Omroep en Allochtonen (Stoa) haar nieuwe naam en werkwijze vanaf 14 uur in Studio 2 aan het Mediapark te Hilversum. Er wordt een succesvolle periode afgesloten, de bakens worden verzet en nieuwe uitdagingen aangegaan.

Naast de officiele onthulling van de nieuwe naam zullen wij onze activiteiten en manier van werken op interactieve en multimediale wijze presenteren. Onder meer een talkshow, discussie met mediamakers van verschillende culturele achtergronden en de vertoning van verschillende mediaproducties staan op het programma. Ook twee nieuwe grote uitdagingen waar wij ons voor de komende periode aan hebben gecommiteerd worden op de presentatie toegelicht.

De Nederlandse samenleving en de media zijn sinds de oprichting van Stoa in 1986 sterk veranderd. De samenleving is multicultureel geworden, de media nemen een steeds belangrijker rol in en de ontwikkeling van nieuwe technologieen hebben geleid tot een geweldige groei van het aantal media-organisaties. Stoa heeft zich in de afgelopen periode sterk gemaakt voor een media-aanbod dat - zowel voor als achter de schermen - een afspiegeling is van de samenleving en dat tegemoet komt aan de de wensen van de diverse kijk- en luistergroepen die de samenleving rijk is. Onze inzet heeft er toe geleid dat verschillende omroepen programmatische en personeelsmatige commitments zijn aangegaan om deze doelstellingen te behalen. De politiek heeft de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de publieke omroep op aandringen van Stoa in de Concessiewet wettelijk vastgelegd. Middels projectontwikkeling en -uitvoering hebben wij zelf veel werk verzet om deze commitments en het wettelijk kader ook in de praktijk te laten werken. Dit heeft onder meer geleid tot een diversiteitsbureau binnen de publieke omroep (Meer van Anders) en de, in samenwerking met DDS opgerichte, website Multicultureelplein.nl. Samen met anderen stonden we aan de wieg van Roots & Routes; een project dat onder meer bestaat uit een first assignmenttraject voor beginnende mediaprofessionals, tv-documentaires en een concert tijdens het jaarlijkse Dunya Festival. We hebben ons beziggehouden met de ondersteuning van allochtone toegangsomroepen en zijn opgetreden als initiator van interculturele media-educatie in het voortgezet onderwijs.

In 2001 hebben wij een stap op de plaats gemaakt. Er is een analyse gemaakt van de mediasector, de participatie van allochtonen daarin en de toekomstige ontwikkeling van de mediabranche. Dit heeft geresulteerd in een nieuw plan van aanpak. Er zijn binnen de organisatie nieuwe gezichten en functies gekomen en we hebben onze manier van werken vraaggestuurder gemaakt. Ter onderstreping van dit alles hebben wij onze naam veranderd. Op 20 juni zullen wij onze vernieuwde organisatie presenteren.

Indien u geen uitnodiging heeft ontvangen maar wel de presentatie wil bijwonen, wordt u verzocht zich telefonisch of per email op te geven. In verband met de verscherpte veiligheidsmaatregelen op het Mediapark is opgave vooraf noodzakelijk.

De presentatie vindt plaats in Studio 2 aan het Mediapark, Sumatraweg 45, Hilversum van 14 - 17 uur. Inloop vanaf 13.30 uur. Voor meer informatie of aanmeldingen kunt u contact opnemen met Nancy Kamperveen, tel: 030-230 22 40, email: nakamp@stoa.nl


--

STOA - Stichting Omroep en Allochtonen

Mariaplaats 3-1 Postbus 1234
3511 LH Utrecht 3500 BE Utrecht
Nederland Nederland

Tel. : +31-(0)30-2302240
Fax. : +31-(0)30-2302975
Email: info@stoa.nl

https://www.stoa.nl

Deel: ' Stoa presenteert nieuwe naam en werkwijze '
Lees ook