Stop de verstening van de Nederlandse tuinen


's-HERTOGENBOSCH, 20160407 -- De verstening in de Nederlandse tuinen is een schrijnend probleem. Wanneer de tuin wordt aangelegd, is zo min mogelijk tuinonderhoud vaak het uitgangspunt. Helaas. Complete voor- en achtertuinen worden vol gelegd met betontegels, klinkers of split en grind. Van een echte tuin is absoluut geen sprake meer. Het zorgt niet alleen voor een minder fraaie aanblik van de tuin, maar het heeft ook gevolgen voor de leefomgeving. "Dit is desastreus voor de gehele flora en fauna in de Nederlandse tuinen", zegt Gordon van Ooijen van Gras en Groen uit Den Bosch.

[Stop de verstening van de nederlandse tuinen]


Wat is verstening exact?

Onder verstening wordt verstaan het volledig bestraten van de tuinen met steen en beton. Er zijn geen borders meer met bomen, struiken en andere tuinplanten. Dit heeft meerdere consequenties voor de omgeving. Vogels, insecten en kleine zoogdiertjes hebben geen leefomgeving meer. Maar ook het regenwater kan niet meer op een natuurlijke wijze worden afgevoerd. Overmatige regenval kan er zelfs voor zorgen dat de druk op de riolering dusdanig wordt verhoogd dat straten, huizenblokken of zelfs hele wijken blank komen te staan!

Gevolgen verstening

Alle tuinen in Nederland vormen samen een mooi stuk natuur dat gekoesterd moet worden. Bossen en heidegebieden leggen we tenslotte ook niet vol met steen en beton. Door de overdaad aan steen ontstaan er problemen met de riolering, maar ook neemt de biodiversiteit in de tuinen af. De verstening zorgt voor een negatieve tendens voor de natuur. Minder groen zorgt voor minder insecten, minder zaden en dus minder voedsel en schuilplaatsen voor de tuinvogels. “Wat zorgt er nog voor een prettige leefomgeving als er geen bloeiende tuinplanten, vogels, vlinders en bijtjes zijn?” vraagt Gordon van Ooijen zich hardop af.

Onzichtbaar probleem

Het vervelende van dit probleem is dat het voor de tuineigenaar totaal niet zichtbaar is wat er zich onder de grond afspeelt. Althans, niet in eerste instantie. Dus waarom zou een tuineigenaar zich hier druk om maken? Of sterker nog: als hij er al erg in heeft, waarom zou hij zijn tuin anders gaan inrichten? De noodzaak ziet men niet, of de kennis is er gewoonweg niet. Echter, het probleem voor de natuur is levensgroot. Kijk voor meer informatie over dit probleem op www.grasengroenhoveniers.nl/nieuws/stop-de-verstening.

Stop de verstening

Als eigenaar van hoveniersbedrijf Gras en Groen uit ’s-Hertogenbosch steekt Gordon van Ooijen ook de hand in eigen boezem. “Ook wij hebben onszelf schuldig gemaakt aan de verstening van tuinen. Uit angst klanten af te schrikken met een groen alternatief, hebben we opdrachten vaak zonder tegengeluid uitgevoerd. In mijn ogen past deze opvatting niet meer bij deze tijd. De particuliere tuinbezitter heeft vaak geen kwaad in de zin, maar heeft vooral geen zin en tijd in onderhoud.”


Deel: ' Stop de verstening van de Nederlandse tuinen '
Lees ook