Stop direct met inleg lijfrentepremie


OUDERKERK AAN DE AMSTEL, 20131219 -- Houders van een lijfrente-rekening of verzekering doen er verstandig aan om vanaf 2014 geen betalingen meer te doen op bestaande lijfrentecontracten. Omdat de AOW leeftijd verandert, verandert de ingangsdatum van de tijdelijke oudedagslijfrente ook. De lijfrente moet nu starten in het jaar waarin men 65 jaar wordt. Met ingang van 1 januari 2014 wordt dat het jaar waarin de AOW leeftijd bereikt en kan dat dus 67 jaar worden.

Er is wel een overgangsregeling voor bestaande deelnemers. Die hebben met het bestaande kapitaal nog steeds de mogelijkheid om een tijdelijke lijfrente vanaf 65 jaar aan te kopen. Ook de aangroei van dit bestaande kapitaal telt daarvoor mee, mits er na 1 januari 2014 geen verdere inleg meer heeft plaatsgevonden.

Wilfred Mooij, financieel planner van Geijsel Kroon adviseert de clienten het volgende:

"Open gewoon een nieuwe lijfrenterekening. Dat is het allerbeste. Het is dan volstrekt helder welk deel van het kapitaal en de aangroei daarvan gerechtigd blijft tot het op 65-jarige leeftijd aankopen van een tijdelijke lijfrente. Je stelt daarmee je eigen vut-regeling veilig en kan later altijd nog besluiten het geld door te storten naar een latere leeftijd. Altijd doen. Met de te openen nieuwe rekening worden dan de nieuwe rechten opgebouwd. Kijk wel uit met lijfrenteverzekeringen. Bij het voortijdig beeindigen zal de verzekeraar de polis afkopen of premievrijmaken. En dat gaat ten laste van de opgebouwde waarde. Denk er ook om om lopende machtiging tot automatische incasso tijdig in te trekken."

Wilfred Mooij


Deel: ' Stop direct met inleg lijfrentepremie '
Lees ook