Dierenbescherming:STOP GEBRUIK LEVENDE LOKEENDEN VOOR JACHT

Datum: 20-09-99

Dierenbescherming eist:
"STOP GEBRUIK LEVENDE LOKEENDEN VOOR JACHT"

Den Haag, 20 september 1999; De Dierenbescherming wil een direct verbod op het gebruik van levende lokdieren bij de plezierjacht. Ook moet deze mogelijkheid uit de nieuwe jachtwet, de Flora- en faunawet worden geschrapt. De Dierenbescherming schrijft dit in een brief aan staatssecretaris Faber van LNV.

Het gebruik van levende lokdieren beschouwt de Dierenbescherming als barbaars en niet van deze tijd. Eenden worden door jagers speciaal voor het lokken gefokt en mogen alleen tijdens de jacht het water in. Ze worden met een baksteen, die via een touw aan hun poot is vastgeknoopt in het water gegooid, vlak voor de verdekt opgestelde jachthut. Overvliegende eenden die op zoek zijn naar een rustige verzamelplaats, worden door de lokeenden naar de jachthut gelokt. De hagel wordt vervolgens over de lokeenden heen geschoten om soortgenoten te doden. De lokeenden die vanwege de hagelschoten willen vluchten kunnen geen kant op en maken vele uren van angst en stress door. De Dierenbescherming wijst het doden van eenden voor het plezier volledig af, maar is van mening dat zolang dit wrede tijdverdrijf nog is toegestaan er hooguit gebruik gemaakt zou mogen worden van kunstlokeenden. Naast eenden worden jonge eksters en kraaien als lokdieren voor de jacht misbruikt. Deze dieren worden in speciale vangkooien geplaatst om andere vogels in de val te lokken. De Dierenbescherming heeft de staatssecretaris gevraagd ook het gebruik van lokeksters en -kraaien te verbieden.

350.000 eenden per jaar
De Dierenbescherming is tegen elke vorm van plezierjacht, waarbij de eendenjacht één van de ernstigste uitwassen vormt. Ieder jaar worden minstens 350.000 eenden (een kwart van het totale aantal) geschoten voor het plezier van een handvol jagers. Al ver voor 15 augustus, de opening van het jachtseizoen op eenden, worden de hutten voor deze hobby gereed gemaakt. Op de Loosdrechtse - en Vinkeveense plassen, maar ook natuurgebieden als de Wieden staan vele tientallen jachthutten bijeen. Hele eilanden zijn met rieten matten omgebouwd tot heuse schietbunkers.

4 van de 10 eenden kogeltjes in lijf
Naast het gebruik van lokeenden is het aanschieten van eenden tijdens de jacht een groot probleem. Dit was in de jaren 80 de reden om het gebruik van de levende lokgans te verbieden. Veel eenden worden aangeschoten en weten met hagelkogeltjes in hun lijf te ontsnappen. Deens wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond, dat vier van de tien ganzen en eenden hagel in het lijf heeft. Aangeschoten dieren die al eerder een pijnlijke dood gestorven zijn, zijn hierbij niet meegeteld. Dit komt overeen met oudere cijfers die voor de Nederlandse situatie van toepassing zijn.

1 hectare-regeling
Tenslotte is het de Dierenbescherming een doorn in het oog dat nog steeds geen einde is gemaakt aan de "1 hectare-regeling" rond de waterwildjacht. Met deze regeling is het al mogelijk om op een watergebiedje van 1 ha (100x100 meter) de jacht uit te oefenen, waarbij de jagersdichtheid 40 maal zo groot kan zijn als op het land. Allerlei watergebieden, waaronder belangrijke natuurgebieden worden op onacceptabele wijze verstoord door het geknal van geweren. Al in 1993 is hierop door Natuur-monumenten gewezen en ondanks toezeggingen van de toenmalige minister van LNV de 1-ha regeling te stoppen, is er nog niets veranderd. De nieuwe Flora- en faunawet belooft er wel een eind aan te maken, maar de inwerkingtreding laat voorlopig op zich wachten. Ondertussen kunnen er vele nieuwe langlopende jachtverhuurovereenkomsten gesloten worden. De Dierenbescherming zou graag een vervroegd verbieden van de 1-ha regeling zien, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Flora- en faunawet. Eerder nam de staatssecretaris al het besluit de jacht op o.m ganzen en meerkoeten vervroegd te sluiten met het oog op de nieuwe wet.
-Einde persbericht -

Woordvoerder Landelijke Dierenbescherming
Matthéüs Bleijenberg, 0622-105392

Unieke foto's en betacam beelden van levende lokeenden en van een jager die lokeenden uitzet (verborgen camera) zijn rechtenvrij (met bronvermelding) voor publicatie beschikbaar.

adres: postbus 85980

postcode: 2508 CR

woonplaats: Den Haag

Telefoon: 070-3142738

Deel: ' "Stop gebruik levende lokeenden voor jacht" '
Lees ook