P E R S A R T I K E L

'Stoppen met roken 2000' (deel 5)
Gewenning aan niet meer roken.

Inmiddels hebt u gemerkt dat niet-roken makkelijker gaat. Ook de ontwenningsverschijnselen zijn nu minder sterk. De nicotine is uit uw lichaam, evenals de koolmonoxyde. Kortom, uw lichaam is bezig te herstellen van jarenlang roken. Om ervoor te zorgen dat u ook in de toekomst niet rookt, is aandacht voor riskante situaties erg belangrijk. In dit artikel gaan we in op de voordelen van niet roken, hebben we aandacht voor riskante situaties en hebben we het over lichaamsbeweging. Dit artikel is er een uit een serie van zes over stoppen met roken, die parallel loopt met de cursus op RTL5. De vijfde aflevering is te zien op donderdag 20 januari op RTL 5 om 22.30 uur. Vrijdag 21 januari is er om 16.30 uur een herhaling. Deze week deel 5: Gewenning aan niet meer roken.

Niet-roken kost steeds minder moeite
Wellicht vraagt u zich soms af, hoe lang het nog duurt voordat alle ontwenningsverschijnselen zijn verdwenen. Het is moeilijk een duidelijk antwoord te geven op deze vraag. De duur van het ontwenningsproces verschilt namelijk per persoon. Wel staat vast dat u steeds minder moeite zult hebben met niet-roken. De een moet meer geduld en doorzettingsvermogen tonen dan de ander. Maar het wordt wel beloond. U komt van uw verslaving af. Hou vooral in gedachten dat het niet-roken u steeds gemakkelijker afgaat en dat uw levensplezier zal toenemen. Dat uw rookontwenning goed gaat, kunt u merken aan de momenten waarop u denkt: 'Hé, ik heb even niet aan roken gedacht!'

Riskante situaties
Stel: u heeft net getennist en staat in het clubgebouw een biertje te drinken. U voelt dat het bier naar uw hoofd stijgt. Een ander clublid - iemand die u niet zo ligt - laat op onsympathieke wijze weten dat hij het over iets niet met u eens is. U bent kwaad en gekwetst, al laat u het niet merken. Doordat u niet direct een gevat antwoord weet te geven, ergert u zich aan uzelf. U vraagt zich af wat de andere mensen die erbij staan van u denken. Op de bar ligt een pakje sigaretten. Twee clubleden die bij u staan, roken. U bent net drie weken gestopt en voelt dat u nog steeds vlug geïrriteerd bent. U denkt: 'Met een sigaret zou ik me minder rot voelen.' U kunt zichzelf de vraag stellen, wat het meeste bijdroeg aan het in verleiding komen. Wanneer u daar een helder beeld van heeft, kunt u gaan zoeken naar manieren om in deze situatie anders te reageren dan met roken. Zorg er in ieder geval voor dat u een oplossing kiest waar u met uw gevoel het meest achter staat. Het kan helpen om te bedenken dat er in feite twee mogelijkheden zijn om met riskante situaties om te gaan. Of u verandert iets in wat u doet of zegt. Of u verandert iets in wat u denkt of tegen uzelf zegt.

Wat te doen, wat te denken
We laten even rusten wat u had kunnen doen om deze vervelende situatie te voorkomen. We concentreren ons nu op wat u kunt doen om in die situatie te voorkomen dat u gaat roken. Wat doet u wanneer u zich zo voelt en een sigaret zo dichtbij is?
Wanneer u voelt dat u de situatie wilt ontlopen, neemt u dan als afleiding of als denkpauze een stukje kauwgom. Wanneer u eigenlijk weg wil, loopt naar het toilet of zegt u dat u gaat douchen.Ook kunt u een aanknopen met de dichtstbijzijnde niet-roker, of u meldt de roker dat u met roken gestopt bent. Wat u op ieder moment kunt denken is: 'Roken helpt me niet verder' en 'Nee, ik rook niet, want de ene sigaret leidt gemakkelijk tot de volgende.'

Hoe voelt u zich?
Een deel van de rokers die stoppen, merkt dat er iets gebeurt met hun stemming, met hun gevoelens. Sommigen hebben last van huil- of lachbuien. Anderen voelen zich nerveus, onverschillig, gespannen, agressief, lusteloos of depressief.
Is er een verband tussen stoppen met roken en het ontstaan van dit soort gevoelens?
Alle veranderingen in een mensenleven roepen gevoelens op. Dit gebeurt niet alleen bij negatieve gebeurtenissen, zoals ziekte, het overlijden van een dierbare, schulden en ontslag, maar ook bij positieve gebeurtenissen, zoals huwelijk, geboorte, promotie en verhuizing. Ook stoppen met roken is een ingrijpende verandering in je leven. Vergeet echter niet dat de meeste van deze gevoelsveranderingen verdwijnen als u langer gestopt bent. Besef dat in de ontwenningsperiode de neiging bestaat om alles, wat maar even afwijkt van de normale gang van zaken, toe te schrijven valt aan het stoppen met roken. Gevoelens veranderen bij iedereen - ook bij niet-rokers - en lang niet alle veranderingen van het gevoel zijn het gevolg van het stoppen met roken.

Is er verband tussen stemming en roken?
Heeft iemands stemming invloed op rookgedrag? Veel rokers grijpen inderdaad naar een sigaret in emotionele en spannende situaties. Hier zijn diverse verklaringen voor geopperd. Als rokers gespannen zijn, wordt de nicotine sneller afgebroken en ontstaat er dus eerder behoefte aan nieuwe toevoer. Veel rokers geven te kennen dat ze zich door roken rustiger gaan voelen, terwijl wetenschappers hebben vastgesteld dat nicotine in het lichaam het tegengestelde van ontspanning veroorzaakt. Nicotine verhoogt de hartslag en bloeddruk. Deze vele momenten van (licht) verhoogde spanning kunnen ervoor zorgen dat een roker zich in het algemeen meer gespannen voelt dan een niet-roker. Door te stoppen met roken zal deze ex-roker 'uiteindelijk' minder stress ervaren dan toen hij nog rookte. Let op het woord 'uiteindelijk': door de ontwenningsverschijnselen levert stoppen in eerste instantie juist spanning op.

Lichaamsbeweging
Lichaamsbeweging heeft veel voordelen. Het helpt om niet te zwaar te worden, het is gezond en helpt ziektes voorkomen. Het is een goede en eenvoudige manier om spanningen kwijt te raken. Mensen die regelmatig bewegen, voelen zich doorgaans gezonder en fitter. Lichaamsbeweging is ook een uitstekend hulpmiddel bij de rookontwenning. U reageert er spanningen mee af en het brengt u op andere gedachten. U denkt op die momenten niet meer aan roken.

Om meer te bewegen hoeft u niet altijd aan sport te gaan doen. Ook met voldoende alledaagse lichaamsbeweging bereikt u al een groter uithoudingsvermogen en een betere gezondheid. Hiervoor hoeft u maar vijf keer per week een half uur aan matige lichaamsbeweging te doen. Denk hierbij aan fietsen naar uw werk of op de fiets boodschappen doen. Wanneer u intensiever aan uw uithoudingsvermogen wilt werken ga dan sporten. Het maakt niet uit wat het is, als het u maar aanspreekt en als u er maar plezier in heeft. Voor persoonlijke ondersteuning bij het stoppen met roken kunt u ook bellen met 0900-9390.

////

Deel: ' 'Stoppen met roken' deel 5 Gewenning aan niet meer roken '
Lees ook