NMBS

09/09/01

Stopplaats Vichte volledig in het nieuw

De stopplaats Vichte is volledig vernieuwd. Op de locatie na, herinnert niets meer aan de vroegere stopplaats. De NMBS renoveerde in nauwe samenwerking met het gemeentebestuur immers ook de onmiddellijke omgeving rond het vroegere station.

Het afbreken in juni 1998 van het bouwvallige stationsgebouw en de voormalige goederenloods gaf de aanzet tot de renovatie.

Aansluitend op de plannen van het gemeentebestuur om samen met Aquafin de Beukenhofstraat opnieuw aan te leggen, uitte de gemeente de wens om het stationspleintje in de werken te betrekken. Snel werd duidelijk dat het uitwerken van een totaalproject de beste kansen gaf om een geïntegreerd geheel te ontwerpen.

De nieuwe stopplaats moest voldoen aan de hedendaagse comfortnormen voor de klanten. Daarom werden de sporen langs de perrons volledig vernieuwd en werden die perrons meteen opgehoogd tot 55 cm boven de rails. Die hoge perrons maken het in- en uitstappen van de trein heel wat gemakkelijker. Bij het vernieuwen van de overweg aan de stopplaats werd de veiligheid voor de zwakke weggebruiker verhoogd. De overweg werd 8 meter breder om de gekleurde fietsstroken in de Beukenhofstraat zonder onderbreking te laten verder lopen.

Begin dit jaar werd de afwerking gestart. De perrons kregen voor het grootste gedeelte een bevloering met betonklinkers, terwijl de uiteinden met dolomiet werden verhard. Aan beide zijden werd een overdekte fietsenstalling met ruime zitgelegenheid opgetrokken voor de klanten die op de trein wachten. Op het perron naar Kortrijk is er plaats voor 26 fietsen, terwijl de fietsenstalling op het perron naar Oudenaarde het veilig stallen van 112 rijwielen en 14 bromfietsen toelaat. Klanten die met de wagen naar Vichte komen kunnen probleemloos parkeren. Rond de stopplaats vinden zij 40 langparkeerplaatsen en 10 plaatsen voor kortparkeren. Op de kiss & ridestrook kunnen nog eens 5 auto's de trein opwachten.

De heraanleg van het stationspleintje sluit nauw aan bij de perrons en de parkeerplaatsen en zorgt ervoor dat het geheel perfect geïntegreerd is in zijn omgeving. Het aanplanten van enkele grotere bomen zal ervoor zorgen dat binnen een paar jaar het stationspleintje een rustpunt zal vormen in de Beukenhofstraat.

De vernieuwde stopplaats betekent een investering van ongeveer 28 miljoen frank (ongeveer 694.100 Euro) in het verhogen van het comfort van onze treinklanten. Eén vierde van dat bedrag werd in last genomen door het gemeentebestuur van Anzegem.

Het vernieuwen van de sporen, het ophogen van de perrons en het verhogen van de veiligheid van het wegverkeer op de overweg kostte nog eens ongeveer 30 miljoen frank (ongeveer 743.681 Euro) waarvan de gemeente ongeveer één miljoen frank (ongeveer 24.790 Euro) voor haar rekening neemt.

Opdrachtgevers van het project :

Gemeentebestuur Anzegem en de NMBS

Uitvoerders :

Studiebureau W. Lapere NV uit Kortrijk

Aannemer ophogen perrons:

NV Cogghe-Werbrouck uit Hooglede

Aannemer :

NV Penninck uit Roeselare
Onderaannemers:
Metaalconstructies Verhofsté uit Zele
NV Scherpereel Luc uit Wielsbeke

© 2001 NMBS

Deel: ' Stopplaats Vichte volledig in het nieuw '
Lees ook