Ingezonden persbericht


PERSBERICHT D.D. 10 FEBRUARI 2003.

Stork kiest voor thieme grafimedia groep

Technologieconcern Stork kiest met ingang van 2003 voor één partner als het gaat om de vervaardiging van het handelsdrukwerk. Het complete pakket, dat een waarde vertegenwoordigt van ruim 1 miljoen euro per jaar, is voor een meerjarige periode ondergebracht bij Thieme GrafiMedia Groep. De vestigingen van Stork krijgen door deze samenwerking de beschikking over geavanceerde elektronische bestelmogelijkheden via Electronic Account System (EASY).

De mogelijkheden van dit door Thieme GrafiMedia Groep ontwikkelde e-concept waren voor Stork een belangrijke factor bij het selecteren van een nieuwe drukwerkpartner. Stork koos voor Thieme GrafiMedia Groep na een uitvoerige tenderprocedure waaraan 45 drukkers meededen

Besparingen
De Thiemedienst EASY biedt ondernemingen met veel vestigingen naast bestelgemak ook adequate managementinformatie en aanzienlijke besparingen op de transactiekosten. Bij Stork zullen ruim 40 Nederlandse vestigingen van het systeem gebruik gaan maken. Met het EASY is inmiddels ruime ervaring opgedaan. Een groeiend aantal grote organisaties heeft op deze wijze de organisatie van het drukwerkpakket aan Thieme GrafiMedia Groep uitbesteed. De implementatie van EASY bij Stork kan dan ook binnen korte tijd gereed zijn.

Desk
Stork is een wereldwijd opererende technologieonderneming. . met 16.000 mMedewerkers, die in 2001 realiseren een omzet van EUR 2,2 miljard realiseerden. De tientallen winstverantwoordelijke werkmaatschappijen zijn op grond van technologie en markten geordend in de groepen:
+ Prints
+ Poultry & Food Processing
+ Aerospace
+ Industrial Components
+ Technical Services.
Er zijn in Nederland xx enkele tientallen vestigingen van Stork. Efficiënter en effectiever inkopen is een van de in 2002 geïnitieerde maatregelen om de financiële positie van het concern te verbeteren. Het doel is een structurele inkoopkostenverlaging met EUR 10 mln in 2003 met verder potentieel voor 2004.

Thieme GrafiMedia Groep, waartoe 13 grafische en mediabedrijven behoren, profileert zich in toenemende mate met innovatieve dienstverlening waarbij ICT-kennis een sleutelrol speelt. Centraal punt voor de dienstverlening aan Stork is Koninklijke drukkerij G.J.Thieme/Janssen Print te Nijmegen.


---
FOTO ONDERSCHRIFT
Stork kiest voor één partner voor de levering van drukwerk. Op 7 februari jl. ondertekenden Drs. J.C.M. Schönfeld (rechts op de foto), plv. voorzitter Raad van Bestuur & CFO van Stork Groep en mr. M. van der Kallen, directeur van Thieme GrafiMedia Groep, het contract. (Foto Ton Kastermans)

BERICHT VOOR DE REDACTIE (niet voor publicatie)

Inlichtingen over de dienstverlening van Thieme GrafiMedia Groep aan Stork en over EASY geeft Nico Veenendaal, directeur Koninklijke drukkerij G.J.Thieme/Janssen Print, tel. 024 372 1721. nveenendaal@janssenprint.nl

Inlichtingen over dit persbericht bij
Nel van Holst
Corporate Communicatie
Thieme GrafiMedia Groep
Telefoon 015 215 19 98
nvanholst@thieme-groep.nl

---- --

Deel: ' Stork kiest voor Thieme Grafimedia Groep '
Lees ook